Thơ HT. Thích Chân Tính

Ươm mầm tương lai

Cập nhật: 08/06/2010
 

Hôm nay gieo hạt giống

Tương lai gặt hoa trái

Hôm nay ý nghĩ lành

Miệng nói những lời lành

Thân làm các việc lành

Quả lành sẽ theo ta

Như bóng đi theo hình

Hình ngay bóng thẳng ngay

Hôm nay ý nghĩ xấu

Miệng nói những lời xấu

Thân làm các việc xấu

Quả xấu sẽ theo ta

Như bánh lăn theo xe

Xe đâu bánh theo đó

Thiện ác đều có báo

Nhân quả luật không sai

Tương lai của đời ta

Khổ đau hay hạnh phúc

Ngày nay ta quyết định

Hãy ươm hạt giống lành

Chăm sóc và dưỡng nuôi

Hoa hạnh phúc sẽ nở

Quả an vui hiện tiền

Này bạn thân yêu ơi!

Hãy ươm hạt giống lành

Chăm sóc và dưỡng nuôi

Cuộc đời sẽ thơm hoa

Hôm nay và mai sau

06 - 2010

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021