Bài viết

Từ tâm

Cập nhật: 23/11/2018
Thế giới này hạnh phúc hay khổ đau, hòa bình hay chiến tranh thì đều do con người chúng ta tạo nên cả.
 

Từ tâm

 

Khổ đau và chiến tranh là do tâm bất thiện tạo ra, hạnh phúc và hòa bình là do tâm thiện mà hình thành. Tâm thiện là tâm mang một lòng từ ái đối với tất cả mọi người, mọi loài. Tâm từ là điều kiện mang đến hạnh phúc cho mình cho người và đó chính là nền tảng cơ bản tạo ra sự hòa bình cho nhân loại.

Vì thế, trong kinh Tăng Chi, Chương 8, phẩm Từ, Đức Phật có dạy:

Với từ tâm giải thoát, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám?

1. Ngủ được an lạc; 2. Dậy được an lạc; 3. Không thấy ác mộng; 4. Được người ái mộ; 5. Được phi nhân ái mộ; 6. Được chư Thiên hộ trì; 7. Lửa, thuốc độc hay kiếm không gia hại; 8. Nếu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm giải thoát được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này.

Ai tu tập từ tâm
Vô lượng thường ức niệm
Các kiết sử yếu dần
Thấy được sanh y diệt
Với tâm không ác độc
Từ mẫn mọi chúng sanh
Do vậy, vị ấy thành
Bậc thuần nhất chí thiện
Với tâm ý từ mẫn
Ðối với mọi chúng sanh
Bậc Thánh khéo thực hiện
Nhiều công đức tốt lành
Sau khi đã chinh phục
Rất đông đảo loài người
Các ẩn sĩ vua chúa
Theo nghi lễ tế tự
Lễ tế ngựa tế người
Lễ uống nước thắng trận
Lễ ném cầu may rủi
Lễ rút lui khóa cửa
Không được phần mười sáu
Bậc khéo tu từ tâm
Như ánh sáng mặt trăng
Ðối với các quần sao
Không giết, không bảo giết
Không thắng, không bảo thắng
Từ tâm mọi chúng sanh
Không hận thù với ai.

Không còn giải pháp nào khác: mỗi người phải tự mình đi ra khỏi khổ đau - chỉ lúc đó mới có một nền hòa bình thế giới.

Không thể có hòa bình thế giới chỉ vì chúng ta muốn thế giới hòa bình suông được, điều này không bao giờ xảy ra nếu chúng ta kích động và đánh mất tâm từ cũng như sự bình yên của mình. Hãy làm sao để không có kích động. Hãy làm sao tịnh hóa tâm của bạn. Lúc đó mọi hành động của bạn làm sẽ đóng góp an lạc cho thế gian.

Tịnh hóa tâm: đây là cách bạn có thể chấm dứt việc làm tổn hại đến những người khác và bắt đầu giúp ích cho họ. Khi thực hiện sự giải thoát cá nhân, bạn sẽ nhận ra mình cũng đã góp phần giúp người khác giải thoát khổ đau của họ.

Hoàn toàn không có phép thần thông, không có phép lạ nào cả. Hãy thực tập tâm từ của bạn, và bạn sẽ thấy rằng bạn đã bắt đầu giúp cho môi trường quanh bạn trở nên bình yên hơn.

Phép lạ lớn nhất là thay đổi lề thói quen của những tâm bất thiện thành những tâm từ. Không có phép lạ nào lớn hơn phép lạ này. Mỗi bước bạn hướng đến phép lạ này là một bước lành mạnh do tâm từ mang lại. Mọi phép lạ bên ngoài khác chỉ là sự ràng buộc dẫn đến khổ đau mà thôi.

Tâm Tôn

Tin tức liên quan

Việc công quả tại chùa
04/07/2024
BI – TRÍ – DŨNG
23/06/2024
Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024