Thơ

Tự răn mình

Cập nhật: 30/12/2021
 

Tự răn mình

 

Sinh làm người là duyên may phước
Được xuất gia hình tướng Sa môn
Học tu là việc phải hơn
Lăng xăng vọng ngoại là phường ngu si

Mang danh nghĩa “xiển dương Phật trí”
Lại đi làm những chuyện không đâu
“Phương tiện quyền xảo” phải sau
Trui rèn nội lực mới hầu tiến lên

Trên thông rõ ba tàng giáo điển
Dưới thực tâm Chỉ Quán chuyên tu
Chính phụ phân rõ làu làu
Pháp hành pháp học còn đâu sai lầm

Hoằng pháp được, do tâm cẩn thận
Biết đúng – sai, phải – trái… yểm ly
Thương đời mà khởi đại bi
Mong người vượt thoát những gì khổ đau.

Mấy lời tâm huyết trước sau
Xin đem vào trái tim sầu lặng không
Biết mình dở tệ vô ngần
Nên làm mấy chữ cũng đồng tự răn!

 

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Dư Âm Phật Thất
06/05/2024
NÀO PHẢI LÀ TA!
22/03/2024
Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022