Hoạt Động Phật Sự

Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh

Cập nhật: 17/10/2022
Ngày 16/10/2022 (nhằm 21/09 Nhâm Dần), quý thiện nam tín nữ gần xa trở về chùa Giai Lam (thôn Bình Tiến, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), thuộc Tổ đình Hoằng Pháp, tham dự khóa tu niệm Phật một ngày.
 

Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh

 

Vào lúc 8h30, quý Phật tử vân tập về chính điện ôn lại oai nghi người Phật tử do quý Thầy hướng dẫn. Tiếp đến, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ ĐĐ. Thích Tâm Lực, Trưởng Ban Tổ chức khoá tu với đề tài: “Ba tư lương Tín - Nguyện - Hạnh

Tịnh Độ là pháp môn nương tựa hoàn toàn vào lòng tin để thành lập, nương tựa vào lòng tin để duy trì. Nếu không có lòng tin vững chắc thì tuy cửa Phật rộng mở, cũng không dễ gì vào được. Có lòng tin mới sinh khởi hành động để đạt được nguyện vọng nhân viên quả mãn. Vì vậy nên Tín, Nguyện, Hạnh gọi là ba món tư lương về Tịnh độ.

Thông qua những lời chia sẻ, Thầy nhắn nhủ quý Phật tử nếu thiếu một trong ba thứ đó thì khó có để lên đường về Tịnh độ được. Hơn nữa, ba món này liên hệ mật thiết với nhau. Trước hết phải do có lòng tin sâu sắc mới có phát nguyện; do phát nguyện thành khẩn mới hăng hái hành trì. Nếu lòng tin không có thì quyết nhiên nguyện và hạnh không thể thành tựu.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào thời khóa niệm Phật.

Buổi chiều, chương trình tu học tiếp tục khóa lễ kinh hành, niệm Phật, tụng giới do chư Tăng Tổ đình Hoằng Pháp hướng dẫn.

Ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng

Hình ảnh ghi nhận:

Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh
Tu niệm Phật một ngày chùa Giai Lam - Hà Tĩnh

Tin tức liên quan

Ngày thứ tư, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Đại Sơn – chùa Đại Cồ Việt
30/01/2023
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Khai kinh đầu năm
30/01/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ cầu an, mừng thọ, phóng sinh đầu năm Quý Mão
29/01/2023
Ngày thứ ba, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Hòa Phúc
29/01/2023
Lễ cầu an đầu năm tại công ty TNHH Kho Vận Toàn Phát - Long An
28/01/2023