Hoạt Động Phật Sự

Tu niệm Phật một ngày

Cập nhật: 26/02/2023
0:00
/
4:19
Ngày 26/02/2023 (nhằm 07/02 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ khắp các tỉnh thành và khu vực Tp. HCM tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu niệm Phật một ngày.
 

Tu niệm Phật một ngày

 

Sau khi dùng điểm tâm, quý thiện tín Phật tử đã vân tập về các giảng đường để cùng bước vào thời khóa niệm Phật, kinh hành và tụng giới.

Sau thời khóa công phu, Thượng tọa Thích Quảng Thiện - Trưởng Ban Pháp chế Phật giáo quận 12, Giáo thọ sư các trường Phật học trong và ngoài thành phố, Trụ trì chùa Tịnh Quang TP. HCM quang lâm giảng đường, chia sẻ Pháp thoại đến đại chúng.

Đối với hành giả tu học Phật pháp, khi niệm Phật cần quán tưởng đến ân đức của ngài đối với chúng sanh, noi theo gương hạnh Phật để tu học và chuyển thóa thân tâm. Không nên chấp tướng, hoặc chứng tỏ bản thân. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng của mình và đó là gia tài mang theo từ đời này sang đời khác.

“Một lòng kính lễ Phật Đà

Ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai

Con hằng mặc áo Như lai

Con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời”.

Khi chúng ta niệm Phật, kính lễ Phật là nguyện một lòng quay về với Phật; Sống trong tinh thần từ bi; Học hạnh nhẫn nhục. Mỗi hành giả phải tinh cần học pháp để hiểu nhân quả, vô thường,… từ đó có thể lý giải được mọi sự việc ở thế gian, đó chính là trí tuệ. Vô thường có thể gõ cửa bất cứ lúc nào, nhân quả dù tốt hay xấu cũng có thể đến với ta mọi lúc, mọi nơi. Người niệm Phật có đầy đủ bi, nhẫn, trí, dũng sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn chướng ngại trong cuộc sống, vững tâm và mạnh mẽ làm chủ cuộc đời mình, chủ động tạo ra nhân quả tốt. Mọi kết quả tốt hay xấu là do chính ta tạo ra, không thể van xin hay cầu nguyện mà có được.

Buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử cùng thực tập tịnh tọa.

Trước khi ra về, quý Phật tử nhận một phần quà pháp bảo, sách “Khẩu Nghiệp” của Hòa thượng Thích Chân Tính.

Hình ảnh ghi nhận:

Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày
Tu niệm Phật một ngày

Tin tức liên quan

Công tác chuẩn bị trang trí Phật đản Vesak 2023 (phần 2)
01/06/2023
Lễ Hằng Thuận
30/05/2023
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Đại lễ Phật Đản (PL.2567 - DL.2023)
30/05/2023
Chương trình “"Rung Chuông Chùa" lần 4 nhân mùa Phật đản
30/05/2023
Đạo tràng Lâm Phát – Lâm Đồng: Lễ Phật đản (PL.2567 - DL.2023)
29/05/2023