Hoạt Động Phật Sự

Tu niệm Phật một ngày

Cập nhật: 29/05/2017
Ngày 28/05/2017 (nhằm ngày 03/05 Đinh Dậu), hàng nghìn Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự Ngày Tu Niệm Phật lần thứ 04 năm 2017.
 

Tu niệm Phật một ngày

 

Sau khi dùng điểm tâm sáng, quý Phật tử vân tập về các giảng đường để lắng nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng BTC khóa tu. Hơn một giờ đồng hồ, Thượng tọa đã chia sẻ cùng đại chúng về những đặc điểm của “Pháp” được đề cập đến trong kinh Tăng Chi Bộ và luận Thành Thật.

Trong kinh Tăng Chi Bộ 3, chương 6, phẩm Đáng Được Cung Kính, bài kinh Mahànàma, đức Phật dạy: “Này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: “Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác hiểu!”.

Trong cuốn Thành Thật Luận của Ha-lê-bạt-ma có nói về sáu đặc điểm của Pháp: Một là thiện thuyết, hai là hiện báo, ba là vô thời, bốn là có thể đem, năm là đến nếm biết, sáu là người trí tự biết.

Thượng tọa đã chỉ ra những điểm tương đồng và phân tích về sáu đặc điểm của Pháp Phật.

Thứ nhất là thiện thuyết (khéo thuyết): Giáo pháp của đức Phật nói ra là chân lý, đã là chân lý thì quá khứ, hiện tại hay vị lai đều không thay đổi. Dù ở bất kỳ thời điểm nào thì những điều này cũng không thay đổi, đó gọi là thiện thuyết. Chân lý đó không nằm ngoài giáo lý vô thường, khổ, vô ngã và duyên sinh trong thế gian này.

Thứ hai là hiện báo (thiết thực hiện tại): Giáo pháp của đức Phật đem đến cho chúng ta an lạc, hạnh phúc ngay trong hiện tại. Không phải đợi đến sau khi chết được vãng sinh về Cực Lạc mới có được sung sướng, hay đời sau được sinh lên cõi trời mới hưởng được an vui, nếu chúng ta áp dụng lời Phật dạy để ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh.

Thứ ba là vô thời (không có thời gian): Nghĩa là chúng ta tu ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ thời gian nào. Giáo pháp của đức Phật không ấn định cần phải như thế này hay như thế kia mới tu được mà trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ không phải bám chấp vào một quan niệm nào quy định về thời gian hay không gian trong giáo pháp của Ngài. Thực hành theo lời Phật dạy, lúc nào chúng ta cũng có thể tu tập, không lựa chọn ngày giờ tốt xấu, không lựa chọn thời điểm thuận lợi, đó gọi là vô thời.

Thứ tư là đến nếm biết (đến để mà thấy): Chúng ta đến với Phật pháp, muốn có lợi ích đều phải thực hành. Chúng ta có ăn mới no, có uống mới đỡ khát. Giáo pháp của đức Phật cũng vậy, chúng ta cần phải thực hành thì mới đem lại lợi ích, an lạc.

Thứ năm là có thể đem (có khả năng hướng thượng): Giáo pháp của đức Phật có khả năng đưa chúng ta đến chỗ an vui, giải thoát, thành tựu Phật quả. Vì pháp được ví như chiếc thuyền từ vớt kẻ trầm luân, như là bàn cho người lạc lối, như thuốc hay cho kẻ bệnh tật hiểm nghèo,…

Thứ sáu là người trí tự biết (được những bậc trí tự mình giác hiểu): Nếu chúng ta không có trí tuệ thì cũng khó có thể thực hành được giáo pháp của đức Phật. Nhưng đối với người có trí, có hiểu biết mới áp dụng lời Phật dạy để đối trị và đoạn trừ phiền não. Chúng ta phải dùng trí tuệ cùng khả năng nhận diện và chuyển hoá, nếu không thì khó có được kết quả tu tập là an lạc và hạnh phúc.

Qua những lời phân tích cùng những câu chuyện về những con người tu tập thời đức Phật còn tại thế, Thượng tọa đã cho đại chúng thấy được giá trị của Phật pháp. Từ đây, Thượng tọa khuyến tấn đại chúng cần phải trau dồi Phật pháp cũng như tu tập hơn nữa mới có thể hưởng được pháp vị mà thành tựu lý tưởng tu tập của mình

Sau thời pháp, đại chúng bước vào thời khóa niệm Phật như thường lệ.

Vào buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử đã được nghe lại giới pháp của người Phật tử tại gia và hướng dẫn tịnh tọa.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Suối Pháp - Tây Ninh: Lễ Phật đản và diễu hành xe hoa
24/05/2024
Lễ sám hối 14/04 Giáp Thìn
24/05/2024
Chùa Đăng Pháp - Bình Phước: Lễ Phật đản (PL.2568 - DL.2024)
24/05/2024
Đêm văn nghệ mừng Phật đản sanh
24/05/2024
Nhóm Hiểu và Thương: Lễ Phật đản PL.2568 – DL.2024
24/05/2024