Hoạt Động Phật Sự

Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao

Cập nhật: 06/04/2021
Ngày 04/04/2021 (nhằm 23/02 Tân Sửu), chùa Đống Cao (Yên Khoái, Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) tiếp tục tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày, rất đông các Phật tử trong và ngoài huyện về tham dự.
 

Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao

 

Mở đầu khóa tu, ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao đã hướng dẫn đại chúng thời khóa thiền hành. Sau đó là thời khóa Sám Hối Sáu Căn và tụng đọc năm giới cũng như thực hiện nghi thức phóng sinh.

Sau khi Phật tử Tịnh Hùng, Trưởng đạo tràng đọc nội quy sinh hoạt đạo tràng. Đúng 9h30, nhận lời của Ban Tổ chức, ĐĐ. Thích Tâm Điều đã quang lâm giảng đường gởi đến đại chúng pháp thoại với tựa đề Bốn Đức Của Người Phật Tử. Sau gần hai giờ đồng hồ với ngôn ngữ dễ hiểu và kinh nghiệm thực tập của bản thân, Đại đức đã giúp cho đại chúng có thêm tư lương để vững vàng hơn trên con đường tu nhân học Phật.

Chiều cùng ngày, Đại đức trụ trì đã hướng dẫn ngồi tĩnh tâm để thấy mình hạnh phúc trong hiện tại và đọc bài kinh Thiện Sinh. Đúng 14h30 đại chúng cung thỉnh chư Tôn đức chứng minh truyền thọ Tam quy Ngũ giới cho gần 200 quý thiện nam tín nữ đã phát tâm quy y.

Kết thúc ngày tu là giây phút thầy trò ngồi lại nói lên cảm nhận năng lượng khóa tu nơi tự thân mỗi người và nhận phần quà pháp bảo.

Hình ảnh ghi nhận:

Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao
Tu một ngày và Lễ quy y Tam bảo tại chùa Đống Cao

Tin tức liên quan

Ngày Thứ Bảy – KTPT 96
08/05/2021
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
07/05/2021
Pháp thoại “Tu Thế Nào Cho Đúng” – KTPT 96
06/05/2021
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
05/05/2021
Pháp thoại “Bến Đỗ Bình Yên” – KTPT 96
04/05/2021