Hoạt Động Phật Sự

Tu một ngày tại Chùa Hoằng Pháp

Cập nhật: 27/11/2011
Hôm nay, ngày 27/11/2011 03/11 Tân Mão, hàng ngàn thiện nam tín nữ Phật tử đã về tham dự một ngày tu niệm Phật tại chùa Hoằng Pháp.
 

Tu một ngày tại Chùa Hoằng Pháp

 

Sau khi được mời dùng điểm tâm tại chùa, đúng 7h30, nam nữ Phật tử đã vân tập về các giảng đường để nghe pháp. Thời pháp thoại lần này do Thượng tọa Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp thuyết giảng. Thông qua ba câu chuyện trong các kinh Trung A-hàm, Tạp A-hàm, Trung Bộ, Thượng tọa đã ca ngợi cuộc đời và công hạnh cao cả của Cấp Cô Độc, người đã có tâm lượng vô cùng rộng lớn trong việc bố thí, cúng dường, hoằng pháp lợi sinh và hộ trì ngôi Tam Bảo.

Câu chuyện thứ nhất, trong kinh Trung A-hàm, nói về lòng mộ đạo, tín tâm sâu dày được gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp đối với đạo Phật của Cấp Cô Độc, thông qua việc Ngài đã phát nguyện Quy y Tam Bảo khi lần đầu nhìn thấy Phật, được nghe pháp và tận mắt chứng kiến một người thân sửa soạn trai tăng rất chu đáo để cúng dường Phật cùng Tăng đoàn. Sau đó, Ngài đã phát tâm rộng lớn, dùng vàng mua vườn cây của Thái Tử Kỳ Đà để làm tinh xá cho Phật cùng Tăng đoàn có nơi tu tập. Câu chuyện thứ hai, trong kinh Tạp A-hàm, sau khi giác ngộ sâu xa, vì lòng từ bi mong muốn đem lợi lạc của chánh pháp đến cho nhiều người, ông đã dùng phương tiện độ cho người thân, gia nhân, tôi tớ cùng biết được Phật pháp và đồng phát nguyện quy y Tam Bảo. Câu chuyện thứ ba, trong kinh Trung Bộ, nói về lúc lòng tin nhân quả, tội phước chân chính, đúng đắn đã khiến ông, sau khi được tôn giả Xá Lợi Phất khai ngộ, vượt thoát tất cả mọi đau đớn về thân xác trong giây phút lâm chung (đau như bị lực sĩ chém đầu, đồ tể cắt ngang bụng, nướng trên than hồng…) được sinh lên Thiên giới, hưởng phước lạc cõi Trời.

Qua ba câu chuyện này, Thượng tọa đã sách tấn tín chúng về dự tu hãy noi theo công hạnh cao cả của Cấp Cô Độc: một lòng kính tin Tam Bảo, xả thí hết lòng, phổ rộng Phật pháp, tin sâu nhân quả, tội phước mà tinh tấn tu tập. Có như vậy, hiện đời và vị lai, chúng ta sẽ có được đời sống an lạc, hạnh phúc.

Thượng tọa nhấn mạnh, noi theo và thực hành công hạnh của Cấp Cô Độc cũng chính là gieo trồng phước báu lớn nhất để có thể thăng tiến trên con đường tu tập.

Ngay sau thời pháp thoại, nam nữ Phật tử cùng bước vào thời công phu kinh hành niệm Phật. Đó cũng là chương trình tu học trong suốt ngày tu hôm nay.

Ngày tu kết thúc vào lúc 3h, thiện nam tín nữ Phật tử ra về cùng phần quà pháp bảo là 1 VCD Soi đường ta đi.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website
 

Tin tức liên quan

Hỗ trợ bệnh nhân ung bướu tham dự Khóa tu Niệm Phật một ngày
14/06/2024
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Khoá Tu Mùa Hè 2024
14/06/2024
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cầu nguyện trước mùa thi
13/06/2024
Tu niệm Phật một ngày
09/06/2024
Lễ sám hối 29/04 Giáp Thìn
06/06/2024