Bài viết

Tu hành

Cập nhật: 21/06/2020
 

Tu hành

 

Tu hành là phải biết khờ
Không thì La-sát nó chờ đợi ta
Khôn dại cũng bởi do ta
Quỷ dữ, yêu quái, ác ma nó mừng.

Danh lợi là món quà chưng
Tham, sân, si, mạn nó mừng reo vui
Thuận theo nó để cho xuôi
Không thì nó phá cho đui, cho mù.

Nhớ này bạn hữu đồng tu
Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm
Ai mà muốn bước lên thềm
Đài sen hoa báu ở miền Tây Phương.

Thì phải có chí kiên cường
Ẩn danh tu mật, mài gươm tuệ mình
Gươm tuệ chém sạch vô minh
Đuốc sáng hành pháp niềm tin ấm lòng.

Ra khỏi ba cõi mới xong
Mở cửa giải thoát vào trong Niết-bàn
Bây giờ muốn đến Lạc Bang
Di-đà Thánh chúng hân hoan đón về.

Tâm Quảng

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022