Thơ

Tứ động tâm

Cập nhật: 24/05/2021
 

Tứ động tâm

 

Hừng đông Ưu đàm vừa nở
Bụi trần bỗng cũng nên thơ
Ngọc mờ hôm mai sáng tỏ
Chiếu soi thấu suốt đêm ngày.

Đã bao phen thân đày đọa
Vô minh ái luyến dẫy đầy
Kèo cột Ngài nay từ bỏ
Ngục tù nguyền quyết không xây.

Bồ tát đi vào thiền định
Lung linh ảo hóa trời mây
Ma vương tìm phương phá hoại
Tự gây thêm khổ cho mình.

Lặng chiếu phút giây hiện tại
Năng Nhân Tịch Mặc là đây
Thời khắc ấy – là mãi mãi
Pháp luân chuyển vận hoằng khai.

Khuyên người hãy nên niệm quán
Siêu nhiên vượt thoát thời gian
Ân đức Phật - sâu hơn biển
Triền miên bặt dứt ưu phiền.

Thuyền từ Người về bỉ ngạn
Một mai ta nguyện bước sang
Giờ thì làm đôi cánh nhỏ
Tung bay khắp nẻo huy hoàng.

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022