Phật Sự TT. Thích Chân Tính

TT. Thích Chân Tính giảng Pháp tại Thiền viện Bồ Đề.

Cập nhật: 28/10/2011
Ngày 27 tháng 10 năm 2011 ( 1.10 Tân Mão ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm Thiền Viện Bồ Đề, đường Nguyễn Như Hạnh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thuyết giảng cho hơn lOOO Phật tử tu Bát quan trai.
 

TT. Thích Chân Tính giảng Pháp tại Thiền viện Bồ Đề.

 
 
Được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Minh Tuấn trụ trì Thiền viện Bồ Đề, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có thời giảng pháp vào lúc 9h ngày 27 tháng 10 năm 2011 cho quý Phật tử về tham dự tu Bát Quan Trai với đề tài Tịnh Nghiệp.
 
Tịnh nghiệp là hành động trong sạch. Hành động của con người được thể hiện qua thân, khẩu, ý. Trong ba chỗ này ý là quan trọng nhất. Ý trong sạch, lời nói và hành động sẽ trong sạch, kết quả là cuộc sống sẽ an vui. Ý không trong sạch lời nói và hành động sẽ không trong sạch, kết quả là cuộc sống sẽ đau khổ. Trong kinh Hoa Nghiêm có câu "Hết thẩy Pháp đều do tâm tạo". Con người thời nguyên thủy ăn, mặc, ở, bệnh đều gắn liền với thiên nhiên. Dần dần con người đã sáng tạo ra tất cả mọi thứ mà chúng ta đang có được ngày nay. Những thứ này không phải do ông thượng đế, ông thần hay ông thánh nào tạo ra mà do chính tâm con người tạo ra. Như kinh Hoa Nghiêm Phật dạy "Tâm như họa sĩ giỏi vẽ nên tất cả thế gian này". Cho đến lục đạo luân hồi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, người, trời cũng đều do tâm này tạo ra. Nếu tâm thiện kết quả sẽ sinh về thiện đạo, tâm ác sinh về ác đạo. Một người có ba nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp tự thân. Một gia đình mỗi người đều có ba nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp gia đình. Một đạo tràng mỗi người đều có ba nghiệp trong sạch là tịnh nghiệp đạo tràng. Kết quả của người ba nghiệp trong sạch hiện đời được an lạc, đời sau sinh về Tịnh độ.

Sau thời pháp Thượng tọa gởi đến đại chúng đĩa VCD " Đừng để tâm nhỏ hẹp".

Hình ảnh ghi nhận: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website
 

Tin tức liên quan

Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020
Thăm chùa Long Phước và Niệm Phật Đường Chánh Kiến, Bạc Liêu
05/01/2019
Thuyết giảng tại chùa Liên Hoa – Minnesota
24/10/2018