Bài viết

Trở về

Cập nhật: 05/08/2020
 

Trở về

 

Giờ đây Cha đã qua đời
Chỉ còn Mẹ giữa dòng đời lặng thinh
Mẹ Cha nuôi nấng nên hình
Con chưa đền đáp nghĩa tình song thân.

Mấy lời giã từ mẫu thân
Ra đi tìm lấy chân như cuộc đời
Nhân duyên chuyển đổi kiếp người
Tìm về cõi tịnh quán soi tâm mình.

Nhớ lời phát nguyện bình sinh
Thân quỳ năm vóc Mẹ hiền chứng chi
Nguyện noi theo đấng từ bi
Đem lời Phật dạy dẫn đường chúng sinh.

Nguyện này gởi khắp sinh linh
Cho con chuộc lỗi sửa hình bóng xưa
Bao nhiêu tội nghiệp xin chừa
Để con thoát khỏi cơn mưa buộc ràng.

Từ nay thôi hết giàu sang
Để không sa đọa muôn ngàn khổ đau
Mấy lời sám hối trước sau
Xin cho muôn kiếp đạo mầu trang nghiêm.

Từ nay đến lúc hết duyên
Thân này gởi lại ưu phiền tan đi
Một lòng niệm Phật A-di
Về miền Cực Lạc bước đi an nhàn.

Xin cho Mẹ được bình an
Đủ duyên niệm Phật thênh thang đường về
Xin cho quyến thuộc bao đời
Nương nơi phúc lạc sanh về nhơn thiên.

Xin cho thế giới bình yên
Nương theo chánh pháp Bổn sư tu hành.

Tâm Hoàn

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022