Thơ HT. Thích Chân Tính

Trở Lại Cố Hương

Cập nhật: 19/01/2015
 

TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG


Này bạn ơi!

Nghĩ lại mà coi,

Nghĩ lại mà coi.

Ta-bà là nhà trọ,

Ta là khách tha hương.

Sống trôi nổi vấn vương,

Trong mộng ảo yêu thương.

Lang thang làm cùng tử,

Quên mất cả đường về.

Cực lạc quê hương ta.

Hãy tỉnh đi thôi!

Hãy tỉnh đi thôi!

Nơi Cực Lạc quê nhà.

Đức từ phụ Di-đà.

Đang trông mong chờ ta.

Sớm trở lại cố hương.

Hưởng gia tài pháp vương.

Sống hạnh phúc chơn thường,

Trong suối nguồn yêu thương

Của đức Phật Di-đà.

Nơi cực lạc quê ta.

1-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021