Bài viết

Tinh thần hoằng pháp của người cư sĩ

Cập nhật: 16/09/2021
 

Tinh thần hoằng pháp của người cư sĩ

 

Câu chuyện trong bài kinh Gia Nhân, Tạp A Hàm, quyển 47, bài kinh số 1241: Một thời, đức Phật ở nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc đến bạch đức Phật: – Bạch đức Thế Tôn, nếu những người ở nhà con có lòng tin thanh tịnh, khi mạng chung, họ đều được sinh lên cõi trời chăng?

Sau khi Cấp Cô Độc hỏi xong, đức Phật khen ông có câu hỏi rất hay về việc thọ báo, giống như vừa rống lên tiếng sư tử ở giữa đại chúng. Ngài khẳng định người nào ở trong nhà ông cũng có lòng tin thanh tịnh và khi mạng chung, đều được sinh lên cõi trời, rồi hỏi Cấp Cô Độc rằng:

– Đã có một vị Tỳ-kheo thần lực nào nói với ông: “Bất cứ người nào ở trong nhà ông khi mạng chung, đều được sinh lên cõi trời” chăng?

Cấp Cô Độc trả lời:

– Bạch đức Thế Tôn, không.

– Hay có một vị Tỳ-kheo-ni, một vị trời nào đã nói với ông, hay ông đã nghe trực tiếp từ Ta?

– Bạch đức Thế Tôn, không.

– Hay ông dựa vào tri kiến của mình mà biết được những người ở trong nhà ông khi mạng chung, đều được sinh lên cõi trời?

– Bạch đức Thế Tôn, không.

– Nếu vậy, tại sao ông lại có được câu hỏi hay như thế về việc thọ báo?

Lúc đó, Cấp Cô Độc bạch với đức Phật rằng:

– Bạch đức Thế Tôn, không có vị Tỳ-kheo thần lực, hay vị Tỳ-kheo-ni, hay vị trời nào đến nói với con, con không nghe trực tiếp từ đức Thế Tôn, cũng không dựa vào tri kiến của mình để biết: “Ở nhà con, ai mạng chung đều được sinh lên cõi trời”. Nhưng, khi con thấy trong nhà mình có người nào mang thai, con đều khuyên họ nên quy y Tam bảo, thọ trì năm giới (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu). Sau khi đứa bé ra đời, con dạy nó về pháp Tam quy. Đến khi nó hiểu biết, con lại dạy nó trì năm giới. Tôi tớ hạ tiện nào mang thai và sinh con, con cũng chỉ bày cho họ như vậy. Nếu có người nào bán nô tỳ, con ra điều kiện, họ phải quy y Tam bảo, thọ trì năm giới, thì con mới mua nô tỳ của họ. Hoặc có khách trọ hay người đến xin làm thuê, trước tiên con cũng yêu cầu họ thọ tam quy và năm giới, sau đó mới nhận họ. Hoặc có người đến xin làm học trò, hay đến xin vay lấy lãi, con cũng đều yêu cầu họ thọ tam quy và năm giới rồi mới đồng ý. Khi con cúng dường Phật và Tỳ-kheo Tăng, con đều đọc tên của những người ở trong nhà con và vì họ chú nguyện. Lại nữa, những người ở trong nhà con thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, hoặc bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm… Nhờ những nhân duyên này, tất cả đều được sinh lên cõi trời”. Sau khi nghe Cấp Cô Độc nói những lời trên, đức Phật tán thán:

– Ông nhờ lòng tin thanh tịnh nên mới nói ra được như vậy. Nếu mọi người ở trong nhà ông đều quy y Tam bảo, thọ trì năm giới và thực hành những điều tốt đẹp, chắc chắn sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sinh về cõi trời.

Theo sự chỉ bày, khuyên bảo hoặc yêu cầu của ông, người nhà ông và tất cả mọi người đến với ông đều quy y Tam bảo, thọ trì năm giới. Đây là một tấm gương rất hay để chúng ta học tập. Trong gia đình, chúng ta là cha mẹ thì phải làm thế nào để con cháu mình biết quy y Tam bảo, thọ trì năm giới. Bởi vì, một người quy y Tam bảo và thực hành năm giới đúng nghĩa thì bản thân người đó rất tốt. Gia đình nào vợ chồng, con cháu đều quy y Tam bảo, thọ trì năm giới thì gia đình đó đúng là đại phúc. Nếu là giám đốc một công ty, sau khi quay về nương tựa Tam bảo, nhận thấy được lợi ích của việc thọ trì, chúng ta phải phát tâm làm sao cho trong công ty của mình, mọi người ai cũng biết Phật pháp, biết quy y Tam bảo, biết thọ trì năm giới. Nếu làm được điều đó thì công ty của chúng ta sẽ tốt đẹp, vững mạnh và phát triển. Vì sao? Vì trong công ty của chúng ta, mọi người là người tốt; nếu ai cũng đều giữ giới sẽ không phát sinh tình trạng trộm cắp – đây là vấn đề lo sợ nhất. Người nào có vợ hoặc chồng đi làm công ty cũng lo ông giám đốc công ty tán tỉnh vợ mình hoặc lo chồng mình tiếp xúc với mấy cô trẻ đẹp rồi sinh chuyện không hay. Nếu tất cả mọi người trong công ty của chúng ta đều giữ giới không tà dâm, chắc chắn sẽ không còn ai lo chuyện đó nữa và ai cũng muốn cho vợ hoặc chồng mình vào công ty của chúng ta làm cả. Đối với giới không nói dối, nếu mọi người đều giữ được thì trong công ty không ai nói dối ai, không ai lừa gạt ai. Và nếu trong công ty không có ai uống rượu thì tất cả công nhân viên đều luôn minh mẫn, sáng suốt, làm việc sẽ đạt hiệu quả cao.

Sư Phụ

Tin tức liên quan

Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021
Một ví dụ về quả báo sát sanh
01/10/2021
Giới sát trong đạo Phật
28/09/2021
Hiểu đúng về Nhân Quả
27/09/2021