Bài viết

Tìm lại chơn tâm

Cập nhật: 09/04/2020
 

Tìm lại chơn tâm

 

Cuộc đời chìm nổi theo dòng nước
Biết đến bao giờ thoát bến mê
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Yêu ghét vơi đầy với gió trăng.
Phiền não muôn trùng như sóng biển
Lớp lớp sương mờ tựa vô minh
Lang thang cùng tử mau tìm lại
Chơn tâm bổn tánh vốn quê nhà.

Tâm Duyệt

Tin tức liên quan

Việc Làm Của Những Người “Thông Minh”
06/12/2023
Luân Chuyển…
16/11/2023
7 Cái “Trong…”
10/11/2023
Tâm Từ Bi Và Tâm Hoan Hỷ
20/09/2023
Những con người cống hiến thầm lặng
19/09/2023