Bài viết

Tìm lại chơn tâm

Cập nhật: 09/04/2020
 

Tìm lại chơn tâm

 

Cuộc đời chìm nổi theo dòng nước
Biết đến bao giờ thoát bến mê
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Yêu ghét vơi đầy với gió trăng.
Phiền não muôn trùng như sóng biển
Lớp lớp sương mờ tựa vô minh
Lang thang cùng tử mau tìm lại
Chơn tâm bổn tánh vốn quê nhà.

Tâm Duyệt

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022