Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ

Cập nhật: 02/10/2018
Nhận lời mời của Phật tử Huệ Hiền bang Alabama, tối ngày 30/9/2018 Thượng toạ Thích Chân Tính trụ trì Chùa Hoằng Pháp – Việt Nam đã quang lâm tư gia thuyết giảng cho gần 100 Phật tử sinh sống và làm việc lân cận trong vùng.
 

Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ

 

Thành phố Birmingham thuộc tiểu bang Alabama không có nhiều chùa Việt để cộng động Phật tử vân tập tu học hàng tuần hay thường kỳ. Nhưng với tâm thành cần cầu giáo pháp, gia đình Phật tử Huệ Hiền đã thành tâm cung thỉnh Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp đến tư gia để khuyến tấn quý Phật tử tu học trong tinh thần của người tại gia.

Thông qua bài giảng, Thượng toạ đã ân cần chia sẻ với quý Phật tử về tinh thần tu học và phụng sự Tam Bảo của người tại gia, bởi vì duyên sự còn nhiều ràng buộc nên người tại gia phải nhận thức rõ vai trò của mình trên bước đường tu học để hướng đến mục tiêu rõ ràng với chánh kiến. Qua đó, người tu học Phật pháp tại gia phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ và làm con, trước khi có thể trở thành một hình mẫu lý tưởng nào đó trên đường đạo. Người tại gia không thể bỏ qua trách nhiệm quan trọng và thiết yếu của mình tại gia đình để hoàn toàn hướng tâm tu học như những vị xuất gia được, bởi vì tránh sự dèm pha của người thế gian và nếu muốn tu học như các vị xuất gia thì người tại gia nên thế phát xuất gia thọ trì giới luật rõ ràng. Thế nên, người tại gia cũng là đệ tử quan trọng của Đức Phật trong việc hộ trì Tam Bảo cùng với chư vị xuất gia tu học và hoằng pháp lợi sinh. Giới xuất gia và tại gia trong Phật giáo như là đôi cánh của một con chim, nếu thiếu một cánh thì con chim không thể bay, trong Phật giáo cũng vậy, nếu không có chư Tăng Ni thì Phật pháp không có người kế thừa hoằng hoá và nếu thiếu Phật tử tại gia thì không có người hộ trì Tam bảo và chăm lo đời sống cho giới xuất gia. Có thể nói tất cả các công trình xây dựng chùa, tạo tôn tượng Phật và phát hành kinh sách phổ biến cho quần chúng Phật tử nếu không có người tại gia phát tâm hộ trì thì các Phật sự ấy không thể thành tựu được!

Khi nhận thức được tầm quan trọng của mình, người tại gia sẽ biết khéo léo sắp xếp đời sống gia đình để vừa tu học, có thể chăm lo cho gia đình một cách chu đáo nhất. Cũng như hộ trì các công trình Phật sự mà không có bất kỳ áp lực hay nghi ngờ nào trên hành trình trở về bến giác. Sự thành tựu của bất kỳ một vị xuất gia nào cũng đều nhờ tâm thành hộ trì của Phật tử tại gia, cho nên công đức phước báu chắc chắn không kém chư vị xuất gia trên con đường hành đạo hoá độ.

Hình ảnh ghi nhận:

Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ
Thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hiền – Alabama, Hoa Kỳ

Tin tức liên quan

Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020
Thăm chùa Long Phước và Niệm Phật Đường Chánh Kiến, Bạc Liêu
05/01/2019
Thuyết giảng tại chùa Liên Hoa – Minnesota
24/10/2018