Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Thuyết giảng tại chùa Hưng Quốc - Hạ Long

Cập nhật: 20/09/2011
Nhận lời mời của đạo tràng niệm Phật Tp. Hạ Long, tối ngày 19/09/2011, Thượng tọa Thích Chân Tính đã quang lâm chùa Hưng Quốc (Quốc Nghiễn) – P. Hồng Gai, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh thuyết giảng.
 

Thuyết giảng tại chùa Hưng Quốc - Hạ Long

 


Được biết, chùa Hưng Quốc chưa có thầy trụ trì, nhưng quý Phật tử tại đây rất tín thành đã tổ chức các đạo tràng hằng tháng 4 ngày đến chùa niệm Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thỉnh thoảng quý Phật tử thỉnh chư Tăng Ni về giảng pháp cho đạo tràng. Thượng tọa Thích Chân Tính đã về đây giảng 2 lần. Hôm nay, được tin Thượng tọa về thăm đạo tràng, có khoảng hơn 400 Phật tử đã quy tụ về thính pháp vào lúc 20 giờ trước sân chánh điện chùa.

Trong thời pháp, Thượng tọa tán thán tinh thần đoàn kết hòa hợp của quý Phật tử, mặc dù chưa có thầy trụ trì nhưng đã biết tổ chức cùng nhau đến chùa tu học. Thượng tọa khuyên các Phật tử khi đến chùa cần phải học Phật pháp bằng cách tụng kinh, nghiên cứu giáo lý, nghe các thầy thuyết giảng để nắm rõ phương pháp hành trì. Vì tu không học là tu mù, học không tu là cái đãy đựng sách. Học Phật pháp cũng giống như đi học trường đời, lúc đầu chúng ta cần phải học tất cả pháp môn, sau đó chọn cho mình một pháp môn để chuyên tu, cũng như khi học trung học thì học tổng hợp, lúc lên đại học thì học chuyên khoa. Tu pháp môn nào mục đích cũng là để giải thoát khỏi luân hồi lục đạo, thành tựu Phật quả. Phương tiện thì có nhiều nhưng mục đích vẫn là một. Chúng ta đã chọn cho mình một pháp môn phải nỗ lực tu tập, không nên khen mình chê người như vậy mới là người Phật tử chân chính.

Kết thúc thời pháp, Thượng tọa gởi tặng đạo tràng đĩa “Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30, Sở trường người xuất gia?”.
 
Hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website
 
 

Tin tức liên quan

Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020
Thăm chùa Long Phước và Niệm Phật Đường Chánh Kiến, Bạc Liêu
05/01/2019
Thuyết giảng tại chùa Liên Hoa – Minnesota
24/10/2018