Thơ HT. Thích Chân Tính

Thuyền đời

Cập nhật: 05/01/2010
 

 

Biển đời sóng cả nghìn trùng

Ta là thuyền khách theo dòng nổi trôi

Tay chèo tay lái ra khơi

Lênh đênh xuôi ngược xây đời tương lai

Nhấp nhô theo sóng sắc tài

Danh văn lợi dưỡng từng ngày đua bơi

Lúc thì êm ái lả lơi

Khi thì vùi dập chơi vơi giữa dòng

Thuyền say nghiêng ngả bềnh bồng

Lại thêm gió bão tham sân kéo về

Mây si đen kín tứ bề

Mưa tham trắng xóa lối về ước mơ

Thuyền đời mất hướng bến bờ

Lênh đênh chìm nổi từng giờ nguy nan

Tham sân si bão kinh hoàng

Sóng tình lên xuống giữa ngàn trùng khơi

Gió to sóng cả ngút trời

Hoặc là chìm giữa biển đời bão giông

Hoặc là vững lái vượt dòng

Đến bờ an lạc thoát vòng tử sinh

Nổi chìm cũng bởi do mình

Hoa tiêu tài giỏi quang vinh thuyền đời.

 

 

 

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021