Bài viết

Thư gửi Ba

Cập nhật: 31/01/2013
...việc quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cũng giống như cái hàng rào để mà mình tránh. Vì quy y rồi mình biết Phật, pháp, tăng khi đó mình mới phát tâm công phu tụng kinh niệm Phật và biết đến nhân quả tội phước...
 

Thư gửi Ba

 
 
Ba kính mến!

Đầu thư con chúc ba sức khỏe dồi dào, luôn luôn mạnh khỏe, sống an vui với các con.

Ba ơi! Lý do hôm nay con viết lá thư này cho ba là vì con muốn khuyên ba một việc. Đó là khuyên ba quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Con biết trong tâm ba cũng có Phật, pháp, tăng. Nhưng vì ba chưa quy y Tam Bảo nên ba chưa hiểu hết ý nghĩa của việc quy y, thọ trì ngũ giới. Đứng ở góc độ của một người con, con thấy ba rất hiền và có trách nhiệm với gia đình. Ba có hiếu với ông bà nội và là một người có nghĩa với bạn bè. Nhưng vì ba chưa hiểu hết Phật pháp nên tính ba còn cố chấp. Vì thế con phát tâm khuyên ba quy y Tam Bảo để ba đừng rơi vào ba đường ác. Ba đừng la con nha!
 
Việc quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cũng giống như cái hàng rào để mà mình tránh. Vì quy y rồi mình biết Phật, pháp, tăng khi đó mình mới phát tâm công phu tụng kinh niệm Phật và biết đến nhân quả tội phước. Từ đó mới có động lực làm những việc đem lại lợi ích cho mình và cho người, làm cho gia đình mình được ấm êm, hạnh phúc, xã hội được văn minh. Đó là kết quả trong cuộc sống hiện tại. Xét theo luật nhân quả trong giáo lý nhà Phật thì kiếp sau mình sẽ không đọa vào ác đạo.

Còn người không quy y hay chưa quy y sẽ không biết được nhân quả tội phước để rồi tự chuốc họa vào thân và kiếp sau có thể bị đọa vào ba đường ác. Người quy y hay không quy y thì tội phước như nhau chứ không phải quy y Tam Bảo rồi mà phạm giới mới có tội còn người không quy y phạm giới thì không có tội. Chỉ có điều những ai biết đến Tam Bảo thường ra sức thành tâm sám hối tội lỗi của mình để mau tiêu hết nghiệp chướng từ nhiều kiếp mà mình đã gây ra. Ba ơi! Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, là bậc đại giác ngộ và luật nhân quả là hiển nhiên và khách quan. Cho dù chúng ta thuộc tôn giáo nào hay không tôn giáo thì vẫn phải chịu sự chi phối của nó. Và đức Phật thấy được đâu là con đường an vui hạnh phúc, đâu là con đường khổ đau nên mới chỉ cho chúng sinh biết mà làm theo. Còn tin hay không tùy thuộc vào nhân duyên của mỗi người. Ngài không áp đặt ai phải tin theo những lời Ngài thuyết giáo. Giống như người đi lạc trong rừng gặp được người chỉ đường mà không tin theo thì sẽ bị chết đói hoặc làm mồi cho thú dữ mà thôi.

Ba thường nói “Phật tại tâm”. Nhưng vì tâm của chúng ta có tánh Phật, tánh người lẫn tánh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Phật nói “Cuộc đời là vô thường”. Tâm của chúng ta cũng vậy, cũng vô thường, thay đổi liên tục, lúc thế này, lúc thế khác. Có lúc chúng ta sống với tâm từ bi thương yêu chúng sinh như là một vị Phật nhưng đôi khi chúng ta tham sân si, ích kỷ chỉ biết lợi ích cho bản thân mình không cần biết đến ai, đó là lúc chúng ta sống với tâm địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vậy thì ba nói “Phật tại tâm” là đâu có đủ, mà Phật tại tâm ở đây là làm sao chúng ta sống với tánh Phật có trong tâm mình, đó mới là “Phật tại tâm”.

Sống như thế nào mới đúng? Là phải quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, phải Tín - Hạnh - Nguyện. Tín là tin Phật, pháp, tăng, tin sâu nhân quả, tin có tội phước. Hạnh là thực hành lời Phật dạy. Nguyện là phải luôn luôn phát nguyện vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, làm nhiều việc thiện, tránh làm việc ác và hồi hướng công đức đó cho tất cả chúng sinh để chúng sinh mau mau ra khỏi luân hồi chóng thành Phật đạo.

Ba ơi! Con đã quy y Tam Bảo nên con đã thấy được an vui hạnh phúc. Và cũng vì thương ba mà con mới phát tâm khuyên ba nên quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Con mong ba hãy suy nghĩ về những lời tâm sự của con, dù còn vụng về nhưng con tin quy y Tam Bảo là đúng đắn và sáng suốt ba à!

Con của ba
Nguyễn Minh Thành

 

Tin tức liên quan

Thầy đã về - Thầy đã tới
29/01/2023
Tâm Tư Ngày Tết
28/01/2023
Ngày Thần Tài
26/01/2023
Đầu năm đến chùa bình an
19/01/2023
Tết xa Sư Phụ… xa huynh đệ…
13/01/2023