Thơ

Thơ! Vu Lan

Cập nhật: 01/09/2018
 

Thơ! Vu Lan

 

Trăng vàng trên cổng trời cao

Giọt trăng dằn dặt lao xao bến đời

Trăng Rằm tháng Bảy tròn ơi

Vu Lan thắng hội đất trời hỷ hoan

 

Chạnh lòng xao xác miên man

Rưng rưng giọt nhớ vô vàn trăng khơi

Mẹ đi đi mãi xa vời

Xưa cài hoa đỏ nay thời trắng bông

 

Vu Lan Tự Tứ ân hồng

Cồn cào tâm tưởng nỗi lòng bao la

Mùa báo hiếu nhắc nhở ta

Ân sâu nghĩa nặng mẹ cha tháng ngày

 

Mẹ ơi! Con luống ưu hoài

Hiếu ân chưa vẹn giọt dài vấn vương

Đê đầu đảnh lễ mười phương

Vu Lan cổ độ Phật đường Như Lai

 

Giọt đau thương nhớ chảy dài

Giá như còn mẹ tháng ngày bên con

Mịt mù Tây Trúc nỉ non

Gió lay lá gió mình con đêm dài

 

Biết tìm, biết cậy nhờ ai?

Trăng ơi! Giúp hộ nguôi ngoai nỗi lòng

Con quỳ trước bệ điện rồng

Cài đóa hoa trắng mà lòng xót xa

 

Hương trầm lan tỏa bay qua

Con dâng lên đấng Phật Đà chứng minh

Nguyện cầu tha thiết hương linh

Mẹ cha sanh chúng con xin đê đầu.

Kính thầy những áng thơ mộc!

Hoa Hương

Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022