Thơ

Thiết niệm nạn nhân dịch khí thương vong

Cập nhật: 04/09/2021
 

Thiết niệm nạn nhân dịch khí thương vong

 

Trời tháng Bảy ai sầu khóc thảm

Lạnh cỏ cây bạc trắng nhành lau

Hồng trần ai oán bể dâu

Đường về hương khói gửi vào gốc đa

Trời sầu lệ đổ mù sa

Hạt châu trút xuống sắc hoa rã rời

Phong ba nổi trận tơi bời

Cánh chim lìa tổ giữa đời phù vân

Đoạn trường sinh tử chia phân

Sắc không hợp huyễn tan dần tuyết sương

Đêm khuya lạnh tiếng khóc thương

Hồn nào lây lất bên đường nỉ non

Hoạ đâu một cuộc sống còn

Nghèo sang vinh nhục mồ chôn lạnh lùng

Hoả lò ngọn khói hãi hùng

Nắm tro xót lại dưới vùng trời xanh

Khóc người trong cuộc mỏng manh

Giành giật hơi thở giữa vành Diêm La

Hỡi ôi! Lắm đỗi xót xa

Đèn trời lịm tắt hồn qua bể sầu

1/ Than ôi! Kẻ sĩ chí cầu

Mài tâm đèn sách ngõ hầu công danh

Bỗng cơn dịch khí tan tành

Hồn giờ phảng phất tuổi xanh chưa tròn

Gió sầu sương lạnh héo hon

Về đâu nhân ảnh đầu non cuối ghềnh

2/ Than ôi! Những kẻ bấp bênh

Đầu đường xó chợ lênh đênh cơ cầu

Cô thân lầm lạc u sầu

Chén cơm bố thí càng rầu thảm thay

Bỗng cơn dịch khí nào hay

Xác nằm đường vắng giữa ngày mưa giông

3/ Than ôi! Những kẻ Công - Nông

Sớm hôm khổ nhọc gánh gồng sinh nhai

Tha phương đất khách dặm dài

Làm thuê làm mướn qua ngày nuôi thân

Bỗng cơn dịch khí thất thần

Làm ma viễn xứ mộ phần lạnh hương

4/ Than ôi! Những kẻ phú thương

Cơ nghiệp đồ sộ nhà tường vách cao

Lên xe xuống kiệu sang giàu

Con ngoan vợ đẹp ngỡ đâu lâu dài

Bỗng cơn dịch khí hoạ tai

Hồn xuôi tay trắng đêm dài khóc than

5/ Than ôi! Những kẻ làm quan

Sức tài cống hiến giang san quên mình

Đêm ngày lo nghiệp dân sinh

Hồn thiêng sông núi trọn tình thuỷ chung

Bỗng cơn dịch khí hãi hùng

Hồn siêu về chốn não nùng tiếc thương

6/ Than ôi! Những kẻ phấn hương

Hồng nhan lỡ mệnh phố phường dưỡng thân

Thanh lâu kỹ viện sa chân

Hoa tàn vùi liễu muôn phần xót xa

Bỗng cơn dịch khí vụt qua

Hồn ma khóc thẹn phận là nữ nhi

7/ Than ôi! Kỹ nghệ ca thi

Lời thơ tiếng hát cầm kỳ mua vui

Lầu đình sân khấu tới lui

Núi sông lãng tử văn xuôi hoạ tình

Bỗng cơn dịch khí điêu linh

Hồn theo sông núi vô hình bước đi

8/Than ôi! Những kẻ thiếu nhi

Tuổi đời trong trắng biết gì gió sương

Mẹ cha ấp ủ yêu thương

Ngây thơ nào nghĩ đoạn đường mai sau

Bỗng cơn dịch khí khổ đau

Hồn thơ phảng phất khóc gào tìm cha

9/ Than ôi! Những kẻ Y Khoa

Lao tâm đèn sách nguyện ra cứu đời

Đức tài gương sáng rạng ngời

Tuyến đầu giúp kẻ đang nơi nguy nàn

Bỗng cơn dịch khí nhiễm mang

Tuyền đài thác xuống ngỡ ngàng vì đâu

10/ Than ôi! Xuất sĩ thượng cầu

Thiền môn khổ hạnh đạo màu tịnh tâm

Thương đời hành nguyện Quán Âm

Từ bi tế độ lặng thầm cứu nhân

Bỗng cơn dịch khí vướng thân

Đệ huynh thầy tổ muôn phần xót thương

Lời kinh tiếng kệ nén hương

Âm thầm lặng lẽ lệ vương ngỡ ngàng

Nhất tâm thiết lễ lập đàn

Kì siêu kinh tụng đạo tràng tịnh thanh

Hồng danh Phật niệm chí thành

Từ bi phổ độ chúng sanh thoát nàn

Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu tan

Thuyền từ Bát Nhã đưa sang cõi lành

Tây phương sen nở tịnh thanh

Nương nhờ pháp Phật vãng sanh nhẹ nhàng

Nam Mô Phật

Nam Mô Pháp

Nam Mô Tăng

Nén hương khấn nguyện lòng thành kính dâng

Sài Gòn 26/08/2021

Đồng Chánh – Ngọa Vân

 

Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022