Thơ

Thì ra!

Cập nhật: 07/11/2021
 

Thì ra!

 

Vạn duyên các pháp vô thường
Sanh rồi lại diệt đừng vương nặng lòng
Hiểu rằng bản chất vốn không
Người hay cảnh vật cũng đồng như nhau

Xưa nay cuộc sống muôn màu
Tự mình làm chủ biến đau thành lành
Bệnh già nhưng giữ tâm thanh
Thản nhiên an lạc tham giành mặc ai

Trần gian cõi tạm không dài
Chăm gìn khẩu ý hoạ tai chẳng rình
Ngộ nhờ lễ Phật trì kinh
Mỗi giây chánh niệm yên bình trong ta

Rèn thân sửa tánh thật thà
Tịnh thì đức hạnh bay xa nẻo đường
Tâm từ san sẻ yêu thương
Lắng nghe hiểu rõ nhịn nhường lẫn nhau

Nếu như lỡ để tâm nhàu
Thấu rồi hướng thiện hãy mau quay đầu
Xa rời vực thẳm hố sâu
Thoát ra phiền muộn ưu sầu đắng cay

Làm theo Phật dạy hằng ngày
Cúng dường giữ giới và hay hành thiền
Giữa đời học đạo an nhiên
Bước lên bờ giác thánh hiền ngay đây.

06/11/2021
Nguyên tác: Tâm Tri
Hiệu chỉnh: SC Diệu Hoa

Tin tức liên quan

Tự răn mình
30/12/2021
Cảm niệm đêm hoa đăng
21/12/2021
Truyền đăng tục diệm
17/11/2021
Cảm tác sau mưa
14/11/2021
Tuổi thơ...xưa và nay...
09/10/2021