Thơ

Tết Thầy

Cập nhật: 25/12/2011
 

Lên chùa để chúc tết Thầy tôi
Buổi sáng đầu năm nắng đẹp trời
Gặp Thầy trong áo nâu giản dị
Nhìn Thầy an lạc, lệ con rơi

Tết đến, xuân về, năm lại qua
Thầy con mỗi lúc một thêm già
Thương Thầy con nguyện tu tinh tấn
Để đáp ơn Thầy tháng năm qua

Thầy ơi, con biết nói chi đây?
Văn chương vụng dại viết sao đầy?
Tấm lòng Thầy tựa như Bồ Tát
Cứu khổ Ta Bà khắp đó đây

Tết Đời ai cũng có phong bao
Nhìn tết Thầy, con bỗng nghẹn ngào
Vần thơ mộc mạc con tự viết
Dâng Thầy thành kính tựa non cao

Tết đến, xuân về chúc Thầy con
Bình an, mạnh khỏe, đạo viên tròn
Pháp lạc, Bồ Đề Tâm kiên cố
Là thuyền Bát Nhã chở đàn con

Kính dâng Sư Phụ Chân Tính
Đệ tử : Liên Hương

Tin tức liên quan

Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022
Con chỉ sợ
27/05/2022
Chùm thơ: Ngày mới của tâm (P6)
07/05/2022