Bài viết

Tâm Tư Ngày Tết

Cập nhật: 28/01/2023
 

Tâm Tư Ngày Tết

 

Tết chỉ bây nhiêu chẳng có gì

Gìn Thân, Khẩu, Ý, Chánh Tư Duy

Tâm kia vốn thích nơi trần cảnh

Ý nọ thường vương chốn thị phi

Bởi thế nên chuyên cần Niệm Phật

Do duyên mến vật khởi Từ Bi

Tình đời gói gọn trong Hơi Thở

Ngẫm lại không tu đó mới kỳ!

Giải:

- Thân, Khẩu, Ý là ba nghiệp của một chúng sinh hữu tình. Nói một cách nào đó, tu học là kiểm soát và quán sát ba nghiệp này một cách tinh chuyên, không nên để tạo tác bất thiện nghiệp.

- Chánh Tư Duy bao gồm ba loại tư duy: Ly Dục, Vô Sân, Bất Hại. Tức là không có suy tư về dục nhiễm mà phải có tâm tư lìa xa dục nhiễm; không có suy tư về sân hận mà phải có tâm tư lìa xa sự sân hận; không có suy tư về ý não hại người hay vật mà phải có tâm tư xa lìa sự não hại người hay vật.

- Niệm Phật là nhớ hay nghĩ, quán sát chuyên chú về công hạnh của danh hiệu Phật, của ân đức Phật. Nên, niệm Phật để noi gương Phật.

- Từ Bi là một phạm trù của tình thương san sẻ, giúp đỡ và cứu khổ trước những cảnh bất hạnh của thế gian.

- Hơi Thở là phản ứng tưởng chừng như tự nhiên của cơ thể nên ít ai quan tâm. Nhưng hầu như ta thở không đúng cách và đúng mức. Quán sát hơi thở cũng là một pháp tu mà đức Phật đã dạy vào thời nguyên thủy. Chính đức Phật đã đắc thiền nhờ vào quán sát hơi thở.

------------------------------------------------------------------------

* Chúng con cảm tác bài thơ trên sau khi đọc qua bài thơ "Cỗ Tết Nhà Chùa" của đức đệ tam Pháp chủ - Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.  Sau đây là bài thơ "Cỗ Tết Nhà Chùa":

Nhà Chùa Tết nhất nghĩ mà vui

Lộc Phật ban cho đủ mọi mùi

Giò thủ Lăng Nghiêm, Viên Giác bánh

Chè Ba La Mật, Pháp Hoa xôi

Kìa mâm Bảo Tích bày trăm vị

Nọ đũa Kim Cương sắp bốn đôi

Chiếu giải Luật Nghi nhà Trượng Thất

Bạn cao Tăng đạo thỉnh lên ngồi.

(Hòa thượng Thích Phổ Tuệ)

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023
Làm người tử tế
02/05/2023