Bài viết

"Tâm tình nơi xa..."

Cập nhật: 06/04/2020
 

 

Năm nay chưa đến thăm con
Đông qua xuân lại đã tròn một năm
Thương con thiên lý xa xăm
Đội trời đạp nắng nghiên tầm lý chân.
Ngày đêm đèn sách chuyên cần
Nương thầy, nương bạn dấn thân cửa thiền
Trầm tư dáng vẻ hồn nhiên
Con cười toả rạng, não phiền tiêu tan.
Quyết lòng theo ánh Đạo vàng
Dấu xưa Phật, Tổ muôn ngàn gian lao
Bỏ thân chẳng tiếc tơ hào
Tham thiền, niệm Phật dẫn vào cửa Không.
Tục-Chân (1) hai nẻo dung thông
Con thuyền Bát chánh qua sông luân hồi
Học-Tu; Đức-Trí vun bồi
Dung thông Đại-Tiểu(2) dự ngôi Niết-bàn.
Con ơi thế sự lầm than
Kiên trì đường Đạo, chớ màng lợi danh
Nhìn kìa sống chết tranh giành
Giàu nghèo rồi cũng tan tành bụi tro.
Phần con tu học ráng lo
Lục hoà(3)chẳng có so đo tỵ hiềm
Phật tâm nên gắng truy tìm
Quay về bản giác hết chìm sông mê.
Cực lạc Tịnh độ là quê
Gồm thâu tất cả không chê người nào
Dù cho học vị con cao
Đừng nên chấp chặt mà đào hố sâu.
Uy nghi, tụng niệm, nguyện cầu
Tâm thường nhớ niệm nhiều câu Di-đà
Đây lời vàng đức Thích-ca
Vì thương nhân loại chỉ ra pháp mầu.
Thế gian lắm chuyện khổ sầu
Tai ương, dịch hoạ tìm đâu thanh nhàn
Cho nên Phật chỉ rõ ràng
Nhất tâm bất loạn sen vàng ghi danh.
Kiếp người quả thật mong manh
Vào ra hơi thở tử sanh bao lần
Khéo tu cõi Tịnh thêm gần
Vụng tu lỡ nhịp đường trần đau thương.
Vui chi trong giấc mộng trường
Ham chi trong cõi vô thường nhân sinh
Thềm xưa uống giọt bình minh
Thương con xa nhớ tâm tình đôi câu.

Chú thích:
(1): Chân đế và Tục đế: Sự thật tuyệt đối và Sự thật tương đối
(2): Đại thừa và Tiểu thừa: Cỗ xe lớn và Cỗ xe nhỏ
(3): Lục hoà là sáu phương pháp đưa đến hoà hợp an vui.
- Thân hoà đồng trụ
- Khẩu hoà vô tránh
- Ý hoà đồng duyệt
- Lợi hoà đồng quân
- Kiến hoà đồng giải
- Giới hoà đồng tu

 

(Thanh Minh-Canh Tý-2020)

Vô Trí

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022