Bài viết

Tâm niệm người mới học đạo

Cập nhật: 17/06/2020
 

Tâm niệm người mới học đạo

 

Thế thời hữu sự thường tình
Người trong cõi tạm tượng hình nhân gian
Xin đừng sầu khổ khóc than
Làm người ai cũng gian nan đôi lần.

Xin người thấu rõ từng phần
Đừng thêm ai oán tủi thân phận mình
Muôn lòng vạn sự điêu linh
Một tâm niệm khởi tội tình vương mang.

Nghiệp ai vay trả rõ ràng
Không nên trốn chạy mà càng đau thương
Chúng sinh một nỗi tơ vương
Tham sân dục mạng mở đường tử sinh.

Xin thường quán xét lỗi mình
Nhân gian lầm lỗi phân minh được gì!
Ở đời đã lắm thị phi
Xin tu nghiệp khẩu cho đi thuận đường.

Nhà nào cũng có đau thương
Chùa nào cũng vẫn có phường đua tranh
Xin người niệm niệm điều lành
Nương duyên tu học chí thành tinh chuyên.

Mong cầu là bệnh thường niên
Xin người ý thức những phiền não kia
Pháp hành chẳng có phân chia
Chỉ là phù hợp để lìa khổ đau.

Về chùa ai cũng như nhau
Kính tin Tam Bảo làm đầu hạnh tu
Phước lành công quả từ từ
Thân làm tâm niệm là tu chuyên cần.

Ai hơn ai đẹp chẳng phân
Phước duyên hiểu rõ đường trần giản đơn
Từ đây thôi hết giận hờn
Học tu tinh tấn đền ơn muôn loài.

Tâm Thức

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022