Thơ HT. Thích Chân Tính

Tâm là chủ

Cập nhật: 05/08/2011
 

Không ai làm ta ô nhiễm

Không ai cho ta trong sạch

Sạch dơ cũng do chính mình

Dơ sạch tâm ta quyết định

Mỗi khi nói ra điều gì

Hòa ái hay là điêu ngoa

Mỗi khi làm một việc chi

Tốt đẹp hay là gian ác

Đều do tâm ta tạo tác

Nếu tâm sáng suốt tịnh thanh

Lời nói chân thành dễ thương

Hành động thơm hương đạo đức

Nếu tâm tham sân bất chánh

Lời nói thô lỗ chua chanh

Hành động sát đạo tà dâm

Tốt xấu đều do tâm tạo

Đời ta do ta làm chủ

Mỗi niệm tỉnh giác siêng tu

Lời nói việc làm chân chánh

An lạc hạnh phúc thiên thu.

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021