Trong Nước

Sư Trần Tâm có phải tu sĩ đạo Phật?

Cập nhật: 04/04/2015
Hỏi: Chồng tôi đã quy y Tam bảo, gần đây lại học theo pháp môn của sư Trần Tâm. Xin hỏi sư Trần Tâm có phải là tu sĩ đạo Phật không?
 

Sư Trần Tâm có phải tu sĩ đạo Phật?

 

Đáp: Sư Trần Tâm không phải là tu sĩ đạo Phật, vì:

1. Sư Trần Tâm trước đây có đến Hy Mã Lạp Sơn học pháp với các đạo sĩ Ấn Độ. Được các đạo sĩ Ấn Độ truyền pháp Diệu Âm  (cách thức học đạo của sư Trần Tâm rất giống với bà Thanh Hải cũng đã từng học pháp Quán Âm tại Hy Mã Lạp Sơn. Thực hư thế nào không ai kiểm chứng được cả). Trở về Mỹ (Sư Trần Tâm là người Việt sinh sống tại Mỹ) một thời gian sau ông lấy vợ và vẫn tiếp tục con đường tu hành theo pháp môn Diệu Âm này. Sư Trần Tâm không xuất gia với một vị Tăng nào cả, không thọ giới của Phật, tự tu, tự cạo tóc, tự mặc y phục của chư Tăng.

2. Về hình tướng: lúc cạo tóc,lúc để tóc. Về y phục lúc đắp y Nam tông, lúc đắp y Bắc tông, lúc đắp y Tây Tạng, có lúc mặc cả quần áo thế tục. Về màu sắc: lúc màu đỏ, lúc màu vàng, lúc màu trắng, lúc màu lam,… (cách mặc y phục cũng giống bà Thanh Hải đủ kiểu, đủ màu)

3. Về pháp môn Diệu Âm mà sư Trần Tâm truyền bá mục đích tu tập là hướng đến sự gia trì của Thượng đế. Cầu Thượng đế ban ân, ban phước, cứu giúp để được giải thoát (cách tu tập và truyền đạo này cũng giống bà Thanh Hải). Đạo Phật không dạy Phật tử cầu xin Thượng đế ban ân. Danh từ thượng đế hoàn toàn không có trong giáo lý đạo Phật. Đức Phật thường dạy “ chính ta làm cho ta ô nhiễm, chính ta làm cho ta trong sạch”. Không ai có thể ban cho ta hạnh phúc hay giải thoát.

 

Qua đó có thể khẳng định sư Trần Tâm không phải là tu sĩ đạo Phật. Cách học pháp, tu tập và truyền đạo của sư Trần Tâm có thể nói là sao chép nguyên bản của bà Thanh Hải.

Là người đã quy y Tam bảo rồi không quy y tà sư ngoại đạo. Là con Phật rồi không làm con Thượng đế. Rất tiếc hiện nay một số Phật tử vì hiểu lầm sư Trần Tâm là tu sĩ Phật giáo nên đã rủ nhau qua Cambodia “tầm sư học đạo”. (Sư Trần Tâm có trụ sở và đang truyền đạo tại Cambodia). Có những người hình tướng tuy giống tu sĩ Phật giáo nhưng thật sự không phải tu sĩ Phật giáo. Người Phật tử đã quy y Tam bảo tức là đã có bổn Sư, muốn học đạo với những vị thầy nào cần phải thưa hỏi bổn Sư sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt và đúng đắn hơn. Nếu tùy tiện “tầm sư học đạo” như thế rất dễ rơi vào mê tín tà đạo, tiền mất tật mang.

Minh Tâm

Tin tức liên quan

Du Xuân Hoằng Pháp 2021
09/02/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới: Chặng Đường 10 Năm Hoa Đăng Phật Thành Đạo
19/01/2021
Có nên dựng tượng Alexandre de Rhodes?
04/12/2019
Tha thứ
18/07/2018
Bi kịch tình yêu
25/06/2018