Bài viết

Sống

Cập nhật: 08/08/2020
 

Sống

 

Sống vì đạo pháp nên ráng sống
Sống chẳng bao lâu hãy hết mình
Sống làm lợi lạc quần sinh
Sống vì ân nghĩa bỏ đường cao danh.

Sống dâng hiến, sống thành muôn thuở
Sống tình thương làm đẹp cho đời
Thân đoan, ý sạch, thiện lời
Cảnh nghèo, sống cực trọn đường đạo thiêng.

Tâm Hảo

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022