Hoạt Động Phật Sự

Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính

Cập nhật: 22/01/2022
Ngày 22/01/2022 (nhằm 20/12 Tân Sửu), quý Thầy hiện đang trụ trì, quản lý các cơ sở trực thuộc tông phong chùa Hoằng Pháp đã trở về Tổ đình Hoằng Pháp để thăm và chúc Tết lên HT. Thích Chân Tính.
 

Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính

 

Như một nghĩa cử ấm tình thầy trò, quý thầy đã vấn an sức khỏe Hòa Thượng ân sư. Và, Hòa thượng cũng gởi lời chúc Tết đến quý Thầy, đồng thời ngài cũng có đôi lời pháp nhũ động viên, sách tấn.

Hình ảnh ghi nhận:

Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính
Quý thầy chi nhánh trở về thăm, chúc Tết HT. Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Lễ Phật Đản tại chi nhánh chùa Hoằng Pháp, Củ Chi
19/05/2022
Lễ Phật đản chùa Càn Môn
19/05/2022
Chùa Nhất Pháp kính mừng ngày Phật Đản
18/05/2022
Lễ Phật Đản chùa Bảo Quang
18/05/2022
Các tổ Phật tử trong Đạo tràng chùa Hòa Phúc tổ chức Phật Đản tại tư gia
18/05/2022