Bài viết

Quán niệm

Cập nhật: 25/11/2019
 

Quán niệm

 

Ai nói đời vô ngã
Ta thuận thế nói theo
Mất rồi khóc – than – tiếc
Thật ngã nào cũng vô.

Ai bảo đời là khổ
Xuất gia chi viễn hồ
Siêu phương, nguyện từ bỏ
Vĩnh nạn kiếp trần phô.

Vô thường ai thường giảng
Cho người mãi “thường vô”
Cái chi cũng chấp chặt
Rồi chi cũng nấm mồ.

Chút sương đầu ngọn cỏ
Ảnh chớp buổi sớm mai
Giờ tâm vô quái ngại
Hỏi chi chuyện viễn hồ.

Ai người sau nhớ lại
Lời Phật dạy nơi mô
Nhất tâm, trì – niệm – quán
Hữu lai xuất tam đồ.

Tâm Cung

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022