Thơ HT. Thích Chân Tính

Potala

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

POTALA


Potala cung điện nguy nga

Tự hào kiến trúc của Lhasa

Kết tinh trí tuệ bao thế hệ

Ghi dấu muôn đời các Lạt Ma

Thế sự vô thường ngôi vương đổi

Kỳ quan vẫn đứng trước phong ba

Hồn thiêng dân tộc và đạo pháp

Mãi còn hội tụ Potala

9-2009

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021