Từ thiện & Phóng sanh

Phóng sanh tại Cần Thơ

Cập nhật: 21/03/2016
Ngày 18/03/2016 (10/02 Bính Thân) Đại đức Thích Tâm Huệ cùng Phật tử đã về miền Tây làm lễ Thủy Táng tro cốt 3 người thân của Phật tử Chúc Lệ đồng thời mua vật phóng sanh, hồi hướng công đức cho hương linh người quá vãng sớm siêu thoát.
 

Phóng sanh tại Cần Thơ

 

Trong chợ 20 phường An Hòa, đoàn chia thành nhiều nhóm mua các loại cá, ếch, lươn… Trên Sông Hậu, sau khi chú nguyện, cả đoàn thả từng rổ cá lóc, cá trê, cá rô, ếch, lươn… về cùng thiên nhiên. Sau đó tiến hành lễ thủy táng tro cốt.

Mỗi con người chúng ta đều từ đất, nước, gió, lửa do đầy đủ nhân duyên mà hình thành, tồn tại trên đời một thời gian dài hay ngắn, rồi lại trở về cùng đất, nước, gió, lửa. Tùy nghiệp mà tái sanh, người thân quyến cần làm những phước lành hồi hướng cho hương linh quá vãng sớm sanh về cảnh giới an lành. Đó là việc làm thiết thực. Nhận thức được điều đó, Phật tử Chúc Lệ qua một thời gian lưu gửi tro cốt người thân tại chùa, đã thỉnh quý thầy làm lễ thủy táng.

Sau thời kinh, chú nguyện của quý thầy cùng quý Phật tử, dòng sông Hậu mênh mông đã mở lòng đón nhận tro cốt người thân Phật tử Chúc Lệ trong tiếng niệm Phật.

Đoàn đã phóng sanh hơn 4 tấn cá các loại với số tiền là 77.400.000 đồng do các Phật tử: Chúc Lệ, gia đình Tôn Thọ Hoài Hương, Liên Vân, Liên Kiều… và quý Phật tử gần xa phát tâm.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Chùa Linh Ẩn: Từ Thiện mùa Vu Lan nơi xứ người
06/09/2021
Từ thiện chùa Suối Pháp, Tây Ninh
26/04/2021
Chùa Đống Cao – Từ thiện chia sẻ yêu thương
03/05/2020
Phóng sanh tại phà Cá Lăng và cầu siêu
17/06/2019
Gởi cơm chay và phóng sanh chùa Đống Cao – Thanh Hóa
13/10/2018