Phật Sự HT. Thích Chân Tính

Phật sự tại chùa Nam Dư Thượng, Hà Nội

Cập nhật: 13/01/2011
Hôm nay ngày 13-01-2011 (ngày 10-12 Canh Dần), Thượng tọa Thích Chân Tính đã quang lâm thăm hỏi và chia sẻ Phật pháp với đạo tràng A Di Đà chùa Nam Dư Thượng – quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
 

Phật sự tại chùa Nam Dư Thượng, Hà Nội

 
 
Được biết ngôi chùa Nam Dư Thượng là ngôi cổ tự, đa số Phật tử về chùa chỉ để lễ bái – cầu may, không hiểu biết về Phật pháp chỉ theo tín ngưỡng tập quán nhân gian. Trước tình hình trên, Đại đức Thích Tâm Quán đã trao đổi với Ni Sư trụ trì Thích Đàm Quang về sự cần thiết gây dựng một đạo tràng hướng dẫn cho Phật tử tu tập. Sau khi nghe xong Ni Sư vô cùng ủng hộ và mời Đại đức về mở đạo tràng để hướng dẫn Phật tử tu tập. Và vào cuối tháng 8-2007, đạo tràng A Di Đà Nam Dư Thượng được thành lập và đi vào tu học theo thời khóa hàng tháng dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Tâm Quán.
 
Với nhu cầu tu học của Phật tử ngày càng lớn, số lượng tham gia ngày càng nhiều, vì thế Đại đức có bàn với Ni Sư cần phải xây dựng một ngôi giảng đường. Ni sư rất hoan hỷ và thực hiện xây dựng, nay đã hoàn thiện được 80%, hàng tháng có hơn 500 Phật tử về tu học.
 
Vào lúc 8 giờ, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có thời pháp thoại đến với quý Phật tử. Trong thời pháp, Thượng tọa động viên, sách tấn mọi người cố gắng tu tập giữ vững niềm tin về pháp môn mình đang hành trì. Phật pháp có vô lượng pháp môn, cũng như một công viên hoa có nhiều loài hoa đẹp. Chúng ta là con Phật ai tu pháp môn nào cũng quý, dù ai có xuyên tạc chê bai chúng ta vẫn hoan hỷ hành trì không nên khích bác lẫn nhau. Người nào chê bai khích bác mình tâm họ là tâm thị phi, nhân ngã phiền não, nếu chúng ta chấp trước thị phi lại thì ta với họ cũng như nhau. Ví như hai người đệ tử chăm sóc thầy, mỗi người bóp một chân, hai anh giận nhau. Anh A đi vắng, anh B ở nhà lấy búa đập vào chân thầy do anh A chăm sóc. Anh A về thấy chân thầy do mình bóp bị anh B đập, anh A giận quá trả thù lấy búa đập chân thầy do anh B chăm sóc. Chúng ta không nên rơi vào tình trạng của hai người đệ tử này. Người tu pháp môn này khích bác pháp môn kia, người kia tu pháp môn nọ khích bác pháp môn này, pháp môn nào cũng do Phật nói, rốt cuộc gà cùng một mẹ đá nhau, không có lợi. Là người tu pháp môn Tịnh độ khi đã có niềm tin vững chắc thì “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta cứ vững như kiềng ba chân”. Đức Phật dạy chúng ta: “Chớ làm các điều ác, hãy làm các điều lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy.” Hằng niệm Phật chính là phương pháp làm cho tâm ý trong sạch, một pháp môn thật thù thắng vi diệu. Chúng ta thường niệm Phật là đang tu giới định tuệ, đây là pháp môn căn bản của tất cả các pháp môn mà đức Phật dạy. Chúng ta giữ vững niềm tin trong việc hành trì, vì đã thực hành đúng chánh pháp.
 
Ngoài ra Thượng tọa cũng động viên các Phật tử phải có tinh thần hoằng pháp lợi sinh, nhất là đem ánh sáng Phật pháp về gia đình, sau đó đến với những thân hữu của mình. Một người tu học Phật pháp phải có tâm Bồ tát, luôn luôn nghĩ đến mọi người, mong muốn mọi người hiểu biết chánh pháp, biết tu tập để chuyển hóa khổ đau, hướng tới con đường an vui giải thoát. Nếu không chăm sóc con cháu của mình, nó sẽ bị ngoại đạo tà giáo dụ dỗ, dần dần gia đình sẽ rơi vào cảnh cha mẹ và con cái mâu thuẫn nhau về niềm tin tôn giáo, dẫn đến bất hạnh trong gia đình.
 
Sau hơn 2 giờ đồng hồ chia sẻ Phật pháp, quý Phật tử rất hoan hỷ và vững tin trong pháp môn tu tập của mình. Kết thúc thời pháp Thượng tọa gởi tặng đĩa VCD “Cảm ơn vô thường và Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27” cho toàn thể đạo tràng.
 
Hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website
 

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khóa tu niệm Phật một ngày
06/12/2023
Giảng pháp tại Khóa Tu Mùa Hè chùa Giai Lam – Hà Tĩnh
16/06/2023
Thuyết giảng tại lớp Đào tạo Cao – Trung cấp Giảng sư
11/04/2021
Thuyết giảng tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Chiếc vé máy bay 18 ngàn đồng của Sư ông trụ trì chùa Hoằng Pháp
22/05/2020