Hoạt Động Phật Sự

Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96

Cập nhật: 05/05/2021
Ngày 05/05/2021 (nhằm 24/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Tri đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng hành giả KTPT 96 qua đề tài: “Thánh Ăn”.
 

Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96

 

Về vấn đề ăn uống, chúng ta thường xem xét, cân nhắc kỹ về vấn đề dinh dưỡng, cũng như lựa chọn thức ăn phù hợp với thể trạng của mình, nhằm duy trì một thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng, mấy ai biết cách chăm sóc và xem trọng phần tâm của mình. Chúng ta lại thường để cảm xúc chạy theo những loại hình giải trí bên ngoài mà làm sanh khởi lên tâm tham, tâm sân, tâm si khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, để rồi những thức ăn “độc hại” đó làm đầu độc, ô nhiễm tâm mình. Thế mới thấy, những gì ta tiếp xúc hằng ngày sẽ là món ăn tâm linh rất quan trọng nhằm duy trì, nuôi dưỡng thân tâm tốt đẹp.  

Qua đây, Đại đức đã hướng dẫn quý hành giả kỹ năng tu tập hằng ngày để khi gặp điều không vừa lòng mà tâm vẫn bình thản, tự tại, biết cách ứng xử đúng mực. Thầy chỉ dẫn phương pháp thực tập khi đối diện với điều bất như ý là: Tránh né, như lý tác ý, tập trung tu tập (niệm Phật) và thường xuyên tiếp xúc với lời kinh, tiếng kệ từ lời Phật dạy.  

Hình ảnh ghi nhận:     

Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96
Pháp thoại “Thánh Ăn” – KTPT 96

Tin tức liên quan

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 16
25/06/2021
Lễ Bố-tát, thính giới chư Tăng chùa Hoằng Pháp
24/06/2021
Chùa Hoằng Pháp: Hỗ trợ người dân khó khăn trong mùa dịch Covid
23/06/2021
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 15
18/06/2021
Chư Tăng chùa Hoằng Pháp kinh hành cầu Đại dịch Covid - 19 sớm qua
17/06/2021