Hoạt Động Phật Sự

Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”

Cập nhật: 04/02/2023
0:00
/
4:19
Ngày 04/02/2023 (nhằm 14/01 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham quan lễ Phật và lắng nghe pháp thoại đầu năm.
 

Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”

 

Nhân dịp này, Đại đức Thích Tâm Tri, phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp có buổi chia sẻ Phật pháp với đại chúng qua chủ đề “Năm pháp khó tìm được ở đời”.

Đầu năm chúng ta thường đến chùa lễ Phật, nguyện cầu sức khỏe, bình an và hạnh phúc, đó là những mong cầu chính đáng ở mỗi con người. Tuy nhiên, việc mong cầu đó nếu chỉ dừng lại ở việc ước nguyện suông, như vậy sẽ rất khó thành tựu.

Qua các bài kinh, đức Phật dạy năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, tức năm pháp đưa đến sự an vui và thích ý: Thọ mạng, dung sắc, an lạc, tiếng tốt, cõi trời khó tìm được ở đời, không phải do nhân cầu xin, không phải do nhân ước vọng mà có được.

Qua đây, Đại đức chia sẻ lời đức Phật dạy về con đường để thành tựu các pháp:

- Thọ mạng: giữ giới không sát sanh; phóng sanh; có lòng từ, không khởi tâm sát hại đối với các chúng sanh hữu tình; ăn uống sinh hoạt có tiết độ và sống phạm hạnh.

- Dung sắc: kiềm chế và diệt trừ tâm sân hận, không phẫn nộ, tu tập tâm từ, hoan hỷ đối với việc thiện của người.

- An lạc: tu dưỡng tâm thiện lành; giữ gìn các giới; dẹp trừ tâm ganh tỵ, đố kỵ; tu thân, khẩu, ý thanh tịnh.

- Tiếng tốt: làm việc thiện lành, nói lời dễ nghe, làm lợi ích cho mình và người, hộ trì Tam bảo.

- Cõi trời: bố thí, giữ giới, làm việc thiện, cúng dường.

Qua đây, Đại đức chỉ bày thêm nếu mỗi hành giả nghiêm trì các pháp: viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, đầy đủ các pháp quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Khi thành tựu các pháp này, các ước nguyện liền được xuất hiện.

Buổi pháp thoại khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng

Hình ảnh ghi nhận:

Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
20/03/2023
Chùa Tâm Pháp – Bình Phước: Khóa tu một ngày an lạc
20/03/2023
Lễ Hằng Thuận
19/03/2023
Chùa Hòa Phúc – Hà Nội: Khoá tu học “Về Miền Đất Phật”
19/03/2023
Lễ cầu an cho Công ty TNHH MTV SX-Xây Dựng TM Anh Trường Thịnh tại Hóc Môn
15/03/2023