Hoạt Động Phật Sự

Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”

Cập nhật: 04/02/2023
0:00
/
4:19
Ngày 04/02/2023 (nhằm 14/01 Quý Mão), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham quan lễ Phật và lắng nghe pháp thoại đầu năm.
 

Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”

 

Nhân dịp này, Đại đức Thích Tâm Tri, phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp có buổi chia sẻ Phật pháp với đại chúng qua chủ đề “Năm pháp khó tìm được ở đời”.

Đầu năm chúng ta thường đến chùa lễ Phật, nguyện cầu sức khỏe, bình an và hạnh phúc, đó là những mong cầu chính đáng ở mỗi con người. Tuy nhiên, việc mong cầu đó nếu chỉ dừng lại ở việc ước nguyện suông, như vậy sẽ rất khó thành tựu.

Qua các bài kinh, đức Phật dạy năm pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý, tức năm pháp đưa đến sự an vui và thích ý: Thọ mạng, dung sắc, an lạc, tiếng tốt, cõi trời khó tìm được ở đời, không phải do nhân cầu xin, không phải do nhân ước vọng mà có được.

Qua đây, Đại đức chia sẻ lời đức Phật dạy về con đường để thành tựu các pháp:

- Thọ mạng: giữ giới không sát sanh; phóng sanh; có lòng từ, không khởi tâm sát hại đối với các chúng sanh hữu tình; ăn uống sinh hoạt có tiết độ và sống phạm hạnh.

- Dung sắc: kiềm chế và diệt trừ tâm sân hận, không phẫn nộ, tu tập tâm từ, hoan hỷ đối với việc thiện của người.

- An lạc: tu dưỡng tâm thiện lành; giữ gìn các giới; dẹp trừ tâm ganh tỵ, đố kỵ; tu thân, khẩu, ý thanh tịnh.

- Tiếng tốt: làm việc thiện lành, nói lời dễ nghe, làm lợi ích cho mình và người, hộ trì Tam bảo.

- Cõi trời: bố thí, giữ giới, làm việc thiện, cúng dường.

Qua đây, Đại đức chỉ bày thêm nếu mỗi hành giả nghiêm trì các pháp: viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định, đầy đủ các pháp quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Khi thành tựu các pháp này, các ước nguyện liền được xuất hiện.

Buổi pháp thoại khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng

Hình ảnh ghi nhận:

Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”
Pháp thoại đầu năm “Năm pháp khó tìm được ở đời”

Tin tức liên quan

Chư Tăng Ni và Phật tử trang nghiêm đảnh lễ tri ân trước ngày Giỗ Tổ
27/11/2023
Hiến máu nhân đạo
27/11/2023
Lễ trao học bổng “Ươm Mầm Trí Tuệ” lần thứ 16
26/11/2023
Lễ sám hối 14/10 Quý Mão
26/11/2023
Chư Tăng và Phật tử ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp Tổ khai sáng chùa Hoằng Pháp
25/11/2023