Hoạt Động Phật Sự

Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101

Cập nhật: 30/12/2023
0:00
/
4:19
Ngày 29/12/2023 (nhằm 17/12 Quý Mão), ngày thứ 7 KTPT lần 101, Thượng tọa Thích Pháp Đăng – Trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất, Đồng Nai – Trụ trì chùa Huệ Viễn, huyện Thống Nhất, Đồng Nai quang lâm pháp đường, tòa nhà Pháp Luân chia sẻ pháp thoại đến hành giả khóa tu qua chủ đề: “Bản nguyện niệm Phật” (48 nguyện của đức Phật A Di Đà).
 

Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101

 

Pháp môn niệm Phật được phát xuất từ kinh Vô Lượng Thọ, rõ ràng nhất là trong 48 nguyện của đức Từ phụ A Di Đà Phật và kinh A Di Đà. Trong buổi chia sẻ, Thượng tọa giảng lược các nguyện thiết yếu để hành giả cùng nhận thấy rõ giá trị cao quý của pháp tu niệm Phật, giá trị cao quý của nguyện sanh về thế giới Cực lạc.

+ Nguyện thứ nhất: Nguyện trong cõi nước không có ác đạo

+ Nguyện thứ hai: Nguyện không đọa ba đường ác.

+ Nguyện thứ mười tám: Nguyện mười niệm tất vãng sanh

+ Nguyện thứ mười chín: Nguyện nghe danh phát tâm.

+ Nguyện thứ hai mươi: Nguyện lâm chung tiếp dẫn

Hành giả niệm Phật đến lúc mạng chung có được vãng sanh hay không, ngoài tha lực của đức Phật, cần có thêm tự lực của bản thân, đầy đủ: tín, nguyện, hạnh, siêng năng bền chí niệm Phật, tinh tấn bền lâu không gián đoạn. Chúng ta dốc lòng thành niệm Phật, tinh tấn hành trì, trân quý thời khóa tu tập là điều rất tốt, thế nhưng không được quên bổn phận đối với gia đình, người thân và xã hội.

Nhân đây, Thượng tọa chỉ bày các phương pháp để chiến thắng nội ma hôn trầm, tâm tán loạn,…

Bên cạnh đó, hành giả cần cố gắng chánh niệm tỉnh giác, phát khởi tâm từ rộng lớn, làm các việc lành, kiểm soát tâm. Hãy vững tin rằng, nếu hàng ngày chúng ta huân tập niệm Phật, hướng tâm về cõi Tây phương, khi đến lúc lâm chung sẽ đi về thế giới Cực lạc của đức Phật A Di Đà.

Hình ảnh ghi nhận:

Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101
Pháp thoại “Bản nguyện niệm Phật” – KTPT lần 101

Tin tức liên quan

Chùa Đăng Pháp - Bình Phước: Khóa tu Một ngày an lạc
23/04/2024
Lễ sám hối 14/03 Giáp Thìn
23/04/2024
Chùa Suối Pháp – Tây Ninh: Tặng quà đến các nạn nhân chất độc màu da cam
22/04/2024
Lễ Quy y Tam bảo – lần 1/2024
21/04/2024
Chương trình cộng đồng “Thanh lọc thân tâm - Hướng dẫn phương pháp sống khỏe thuận tự nhiên"
20/04/2024