Bài viết

Niềm tin tốt nhất

Cập nhật: 31/05/2019
Mỗi con người sống trên cuộc đời, ai cũng có ước mơ cho tương lai để được an vui và hạnh phúc. Muốn được như vậy, cần phải ý thức rõ ràng về con đường mình đi. Tôn giáo chính là niềm tin, là điểm tựa để giải quyết các vấn nạn mà tự thân mỗi người không giải quyết được, để rồi mỗi người đều có thể tự do chọn cho mình một pháp hành trì làm nơi tu tập, giải thoát những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống.
 

Niềm tin tốt nhất

 

Có những người đến với tôn giáo qua nhiều con đường khác nhau, nhưng phần lớn chiếm đa số là đến với đạo qua niềm tin. Đức Phật có nói đến bốn niềm tin như sau:

“Này các thầy Tỳ-kheo, có bốn loại niềm tin tốt nhất. Những gì là bốn?

1. Dù chúng sinh có cao siêu tới mức nào, từ loài không chân hoặc hai chân, bốn chân, hoặc nhiều chân, có sắc thân hoặc không có sắc thân, có nhận thức hoặc không có nhận thức, cho tới loại không có nhận thức cũng không phải không có nhận thức, thì bậc Như Lai, bậc A-la-hán hay bậc Toàn Giác được tuyên bố là bậc tốt nhất trong tất cả mọi loài. Những ai có niềm tin vào Phật là có niềm tin vào bậc tốt nhất, và đối với ai có niềm tin vào bậc tốt nhất, sẽ có được kết quả tốt nhất.

2. Dù những thứ có điều kiện (hữu vi) có cao siêu tới mức nào, thì Con Đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát Chánh Đạo) được tuyên bố là thứ tốt nhất trong tất cả mọi thứ. Những ai có niềm tin vào Con Đường Bát Chánh Đạo là có niềm tin vào đạo tốt nhất, và đối với ai có niềm tin vào đạo tốt nhất, sẽ có được kết quả tốt nhất.

3. Dù những thứ có điều kiện (hữu vi) hay không còn điều kiện (vô vi) có cao siêu tới mức nào, thì sự bỏ tham được tuyên bố là tốt nhất trong mọi điều, đó là sự đè nát tính tự cao, sự loại bỏ thèm khát, sự bứng sạch gốc rễ dính chấp, sự chấm dứt vòng luân hồi sinh tử, sự tiêu diệt vọng, sự chán bỏ, sự ngừng diệt, Niết-bàn. Những ai có niềm tin vào giáo pháp là có niềm tin vào nơi tốt nhất, và đối với ai có niềm tin vào nơi tốt nhất, sẽ có được kết quả tốt nhất.

4. Dù các cộng đồng hay đoàn thể (tôn giáo) có cao siêu tới mức nào, thì Tăng đoàn các đệ tử của Như Lai được tuyên bố là tốt nhất trong số đó. Tăng đoàn đó là gồm bốn cặp, tám loại người. Tăng đoàn của Như Lai là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được lễ chào tôn kính, là ruộng gieo trồng công đức (phước điền) tốt nhất trên thế gian. Những ai có niềm tin vào Tăng đoàn là có niềm tin vào nơi tốt nhất, và đối với ai có niềm tin vào nơi tốt nhất, sẽ có được kết quả tốt nhất”.

Đối với ai có niềm tin loại tốt nhất
Đối với ai hiểu biết giáo pháp tốt nhất
Đối với ai có niềm tin vào Phật
Bậc vô thượng đáng cúng dường.

Đối với ai có niềm tin vào giáo pháp
Sống trong sự bỏ tham đầy hạnh phúc
Trong sự bình an hoàn hảo.

Đối với ai có niềm tin vào Tăng đoàn
Ruộng gieo trồng công đức tốt nhất
Đối với ai cúng dường cho những nơi tốt nhất
Thì loại công đức tốt nhất sẽ gia tăng:

Tuổi thọ, sắc đẹp và tiếng tăm tốt nhất
Danh tiếng, hạnh phúc và sức mạnh tốt nhất
Dù có được tái sinh thành thiên thần hay người
Người có trí biết cúng dường là người tốt nhất
Luôn chú trọng vào giáo pháp tốt nhất
Vui mừng khi đạt được kết quả tốt nhất
.          

(Tăng Chi Bộ Kinh).

Đoạn kinh trên đã đề cập đến những vai trò cao nhất (tối thượng) trong mỗi ngôi báu. Phật là bậc cao nhất trong chúng sanh. Giáo pháp cao nhất trong mọi giáo lý. Tăng đoàn cao nhất trong mọi cộng đồng tôn giáo. Bài kinh cũng đưa ra sự phân biệt như sau: Giáo pháp (pháp báu) trong tất cả mọi pháp hữu vi (mọi thứ có điều kiện), Con Đường Bát Chánh Đạo là cao nhất; trong mọi pháp hữu vi và vô vi (mọi thứ có điều kiện và không có điều kiện), Niết-bàn là cao nhất. Chỉ cần có niềm tin vào Tam Bảo, niềm tin tưởng và tôn kính đối với ba ngôi báu, thì coi như đã có công đức rồi vậy.

Những vần kệ trong bài kinh càng nói rõ thêm rằng, Phật và Tăng đoàn còn có thêm chức năng đón nhận những thứ cúng dường. Trong chức năng này, Phật và Tăng đoàn khích lệ những thí chủ cúng dường, cố gắng tích tạo thêm công đức để giúp thành tựu ước muốn về mặt đạo đức, như ước nguyện được sinh lên cõi lành, được tái sinh làm người… Từ đó, tạo thêm phước báo trợ duyên trong cuộc sống, tu tập để đem lại hạnh phúc, an lạc trong hiện tại và tương lai.

Mỗi chúng ta phải nhận thức rằng, niềm tin là rất quan trọng cho mỗi người đến với đạo. Nhờ vậy, ta sẽ tìm hiểu về giáo lý và thực hành Con Đường Bát Chánh Đạo như “một con đường duy nhất, không còn con đường nào khác” để đưa chúng ta đến bờ giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử. Trong tám ngành của Bát Chánh Đạo, chánh kiến đứng đầu. Đây là mắt xích quan trọng cho những ngành phía sau, quyết định đưa ta đến hạnh phúc hay đau khổ, giải thoát hay sa đọa… Cho nên, mỗi người phải nhận thức rõ ràng và chọn cho thật đúng đắn con đường mình đi.

Tâm Cang

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022