Thơ HT. Thích Chân Tính

Niệm Phật Chuyển Nghiệp

Cập nhật: 19/01/2015
 

NIỆM PHẬT CHUYỂN NGHIỆP


Thường niệm Phật Di-đà

Ý chẳng nghĩ điều tà

Miệng không nói điêu ngoa

Thân lánh xa việc ác

Thời thời hằng tỉnh giác

Trong cả bốn oai nghi

Nằm ngồi hay đứng đi

Sáu chữ luôn ghi nhớ

Chuyển ba nghiệp xấu dơ

Thành ba nghiệp tịnh thanh

Chuyển si mê tà hạnh

Thành trí tuệ chánh chân

Chuyển phiền não tham sân

Thành bồ đề kiên cố

Chuyển đau khổ Ta Bà

Thành an vui Tịnh Độ

Hạnh phúc hay đau khổ

Giải thoát hay buộc ràng

Chẳng phải do trời ban

Mà do tâm ta tạo.

06-07-2001

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Còn lại gì?
16/05/2024
Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022