Thơ

Niệm Phật

Cập nhật: 03/04/2008
 

A di đà Phật nhiệm mầu
Chắp tay niệm Phật để mau cứu mình
Pháp môn Tịnh độ diệu linh
Khuyên ai chớ nghĩ do mình không duyên
Niệm Phật tâm hết đảo điên
Niệm Phật thoát cảnh triền miên luân hồi
Chắp tay miệng niệm không ngơi
Tâm thời quán Phật đang ngồi Tây Phương
Phóng quang, tiếp dẫn chỉ đường
Cho ta biết nẻo mà nương tu hành
Niệm Phật tâm phải chí thành
Như con gọi mẹ tầm thanh cứu nàn
Niệm Phật tâm được bình an
Không còn phiền não hoang mang chuyện đời
Niệm Phật mọi lúc, mọi nơi
Niệm Phật an trú từng hơi thở đều
Khổ đau nghiệp chướng sẽ tiêu
Lạc an, hạnh phúc là điều chứng ngay
Bạn ơi vi diệu lắm thay
Nhiếp tâm chánh niệm mỗi ngày an vui

Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022