Hộ Pháp Viên

Nhóm Hộ Pháp vui chơi ngoại khóa

Cập nhật: 18/01/2016
Ngày 17/01/2016 (08/12 Ất Mùi), các bạn trẻ thuộc thành viên nhóm Hộ Pháp đã tập trung về chùa Hoằng Pháp chung tay cùng quý thầy phụ giúp công việc khóa tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp.
 

Nhóm Hộ Pháp vui chơi ngoại khóa

 

Nhóm Hộ Pháp thành lập đến nay đã bước sang năm thứ 4, với mong muốn gieo trồng thiện căn phước đức cho các bạn trẻ thông qua việc làm công quả phụ giúp quý thầy trong các ngày đại lễ và các khóa tu. Ngoài ra, quý thầy còn tạo điều kiện cho các bạn trẻ tìm hiểu và học hỏi thêm giáo lý Phật-đà qua những chương trình tu học. Trong những giờ ngoại khóa, quý thầy còn tổ chức thêm những trò chơi để xây dựng tinh thần đồng đội trong các bạn, và đây cũng là điều kiện tiên quyết để làm nên những thành công cho nhóm trong hiện tại cũng như tương lai.

Trên tinh thần ấy, trong ngày sinh hoạt định kỳ hàng tuần này, một chương trình sinh hoạt ngoại khóa đã được tổ chức. Những trò chơi thật giản đơn song lại giúp cho các bạn tô bồi tinh thần đoàn kết, cố gắng vươn lên, biết vượt qua mọi chướng ngại để hướng đến những kết quả tốt đẹp nhất. Đây cũng là một bài học mà thông qua các trò chơi quý thầy muốn gửi đến tất cả các bạn.

Buổi sinh hoạt khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Kỷ niệm thành lập câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử chùa Đống Cao
02/06/2020
Kỷ niệm thành lập CLB Thanh Thiếu Niên chùa Đống Cao
11/06/2018
Sinh nhật nhóm Hộ Pháp lần thứ 6
08/01/2018
Sinh hoạt nhóm Hộ Pháp
28/11/2017
Sinh hoạt nhóm Hộ Pháp
13/11/2017