Hoạt Động Phật Sự

Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi

Cập nhật: 19/06/2022
Từ ngày 19/06 – 26/06/2022 (nhằm 21/05 – 28/05 Nhâm Dần), chùa Hoằng Pháp tổ chức Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên “Ươm Mầm Trí Tuệ - 2022” cho các bạn thiếu nhi (từ 8-14 tuổi) về tham dự. Khóa tu là nơi ươm mầm hạt giống tốt vào tâm khảm của trẻ từ những bước đầu đời, để mai này các bạn tự lực hình thành nhân cách tốt, vươn mình lên giữa nghịch cảnh cuộc đời.
 

Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi

 

Trong hai ngày 18/06 - 19/06/2022 (nhằm 20-21/05 Nhâm Dần), các bạn đã trở về chùa đăng ký thủ tục nhập khóa. Theo đó, quý Thầy đã phân thành 3 chúng: chúng Xuất gia gieo duyên, chúng Ươm mầm (10 tuổi trở xuống), chúng thanh thiếu niên (11 tuổi trở lên) và hướng dẫn các em chỗ ăn, nơi tắm giặt, ngủ nghỉ, khu vực vui chơi.

Việc phân chia nhóm trên giúp các em dễ dàng tiếp nhận kiến thức bài học một cách hiệu quả theo đúng độ tuổi nhận thức, phát triển tâm lý của trẻ.

Hình ảnh ghi nhận:

Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi
Nhập khóa Khóa tu mùa hè - Xuất gia gieo duyên thiếu nhi

Tin tức liên quan

Chùa Hoằng Pháp Cambodia: Khóa tu niệm Phật một ngày
05/12/2022
Chùa Giai Lam - Hà Tĩnh: Khoá tu “Tuổi Trẻ Hướng Phật”
04/12/2022
Khai khóa Khóa Tu Phật Thất – lần 98
04/12/2022
Chương trình "Phật Học Thường Thức" – kỳ 34
03/12/2022
Lễ Cầu An Trạm Bảo Tồn Động Vật Hoang Dã Dầu Tiếng, Bình Dương
03/12/2022