Thơ HT. Thích Chân Tính

Nhân Duyên

Cập nhật: 19/09/2010
 

Từ nhân duyên, cát bụi thành người

Từ nhân duyên, người về cát bụi

Sắc không, không sắc, cuộc đời

Có không, không có, trò chơi vô thường

Sống là vay mượn, tựa nương

Sớm còn, tối mất, như sương trên cành

Từ nhân duyên, tôi anh gặp lại

Từ nhân duyên, oan trái chia tay

Gặp nhau trên thế gian này

Quả nhân, nhân quả trả vay nghìn trùng

Cũng vì vọng tưởng buông lung

Tạo gây nghiệp chướng chất chồng oan khiên

Đã bao kiếp triền miên khổ hải

Đắm chìm trong bể ái sông mê

Từ nay giác ngộ quay về

Tu tâm, sửa tánh, lầm mê không còn

Từ bi, trí tuệ vun trồng

Hành thâm Phật pháp, thoát vòng tử sinh

Độ mình độ cả chúng sinh

Đến bờ giải thoát quang minh muôn đời.

09 - 2010

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021