Bài viết

Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh

Cập nhật: 14/05/2022
 

Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh

 
  • Nguyện xưa

Triệu triệu kiếp xa xưa, ở xứ Rammavati, người ta có lẽ chẳng còn ai nhớ, 5 bông sen thôi mà viên thành lịch sử. Tấm lưng ong dãi nắng dầm sương, mồ hôi nhễ nhại qua những chặng đường, có sá gì... để gặp đấng Như Lai.

Tấm thân này, tôi nguyện trải làm thảm để Ngài bước qua vũng bùn lầy lội. Trên tay tôi, vẫn cầm 5 đóa sen xin dâng cúng bậc Chánh Biến Tri.

Ước mong sao... xin được như Ngài. Vì chúng sanh 3 cõi, nguyện dứt tình riêng chỉ mình hưởng phước, cả thế gian chìm trong biển dục, cõi ngân hà đẫm lệ thê lương.

Xin một lần quỳ dưới chân Ngài phát thệ: Nguyện nhờ công đức này, hướng về đạo quả vô thượng Bồ Đề, mai sau đương thành vị Phật, vì hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người.

Tôi - Sumedha cúi mong đức Phật Dīpaṅkara từ bi chứng giám!

"Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất nữa, vị đạo sĩ Sumedha này sẽ trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác có danh hiệu là Đức Phật Gotama.” (Đức Phật Dīpaṅkara)

Pháp âm sư tử vẫn còn đó, vang vọng đến một ngày trăng tròn tháng Vesakha cách nay 2646 năm…

  • Đời này đản sinh

Rời khỏi tay của các cung nữ, Bồ-tát Siddhattha bước xuống mặt đất, bước đi bảy bước, bắt đầu bằng chân phải, rồi ngài dừng lại, nhìn về các hướng, và cuối cùng ngài dừng lại ở hướng bắc rồi thốt lên câu kệ:

▪︎(Trường Bộ, kinh Đại Bổn):

Aggohamasmi lokassa, Jeṭṭhohamasmi lokassa, Seṭṭhohamasmi lokassa,

Ayamantimā jāti, Natthidāni punabbhavo.

“Ta là bậc tối thượng ở trên đời. Ta là bậc tối tôn ở trên đời. Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, Không còn phải tái sanh ở đời này nữa”.

▪︎(Trường A Hàm, Kinh Sơ Đại Bản Duyên):

天 上 天 下. 唯 我 為 尊.

要 渡 眾 生. 生 老 病 死.

Thiên thượng thiên hạ. Duy ngã vi tôn.

Yếu độ chúng sanh. Sanh lão bệnh tử.

"Trên trời dưới trời chỉ có Ta là tôn quý, việc quan trọng nhất ‘của ta’ là độ chúng sanh thoát ly sanh già bệnh chết".

  • Và thông điệp tỉnh thức

Tầm cầu giải thoát bậc Thánh (Thánh cầu):

"Nầy các tỳ kheo, thế nào là Thánh cầu ? Ở đây, có người tự mình bị sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, già, bệnh, chết… Tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết bàn. Nầy các tỳ kheo, như vậy gọi là Thánh cầu.” (Trung Bộ I, kinh Thánh Cầu)

Tầm cầu dục lạc (Dục cầu):

“Chính Hỷ trói buộc đời

Tầm cầu dẫn hành đời

Do đoạn trừ Khát Ái

Mới được gọi Niết Bàn."

(Kinh Tương Ưng I, tương ưng Chư Thiên, phẩm Thắng, kinh Trói Buộc)

Rồi thì, đọc lời kinh nhân mùa Vesak mà dặn lòng phải nhớ. Ta muốn mình bình an hay đau khổ, muốn giải thoát hay ràng buộc… thì đầu tiên, mình nên bỏ đi chữ “muốn”. Còn “muốn” là còn đọa lạc; thay vào đó, hãy chuyển “muốn” thành “nguyện” như đức Bồ-tát Sumedha (Thiện Huệ) thuở nào, thì nghe nhẹ lòng hơn rất nhiều, có phải vậy không?

Tâm Cung

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022