Thơ HT. Thích Chân Tính

Người tu Tịnh Độ

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ


Người tu Tịnh Độ pháp môn

Phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì

A-di-đà Phật khắc ghi

Nằm ngồi đi đứng không khi nào rời

Niệm cho rành rõ từng lời

Từng câu từng chữ tức thời định tâm

Huệ khai trí sáng diệu thâm

Chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay

Thân không ác nghiệp tạo gây

Miệng không nói dối đặt bày điêu ngoa

Ý không tham giận gian tà

Chuyển mê thành giác thật là quý thay

Chí thành niệm Phật đêm ngày

Tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời

Hiện tiền thân tâm thảnh thơi

Vị lai giải thoát khỏi nơi luân hồi

Liên hoa chín phẩm lên ngôi

Nhân nào quả nấy muôn đời không sai

Muốn về Tịnh Độ Như Lai

Phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này

Muốn sang cực lạc phương Tây

Ươm mầm an lạc hằng ngày chớ quên

5-7-2001

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Công Ơn Mẹ Cha
14/06/2023
Tổ đình Hoằng Pháp
13/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.2)
10/10/2022
Chùm thơ: Hoằng Pháp Tà Đùng (P.1)
28/09/2022
Tình bạn thời Covid
01/09/2021