Thơ

Nghèo, nên đi chùa

Cập nhật: 25/09/2021
 

Nghèo, nên đi chùa

 

Người nghèo đừng ngại đi chùa 
Pháp mầu Phật dạy đâu mua bằng tiền
Gương xưa Phật, Tổ, Thánh hiền 
Giúp người nghèo thiếu thoát miền khổ đau.

Lòng từ trải khắp năm châu
Xa gần, già trẻ niệm câu "Di Đà"
Hạnh lành theo Phật Thích Ca
Biết nghèo giữ Đạo chan hòa trước sau.

Lòng người luôn giữ thanh cao
Tu tâm, sửa tính cho mau thoát nghèo 
Biết tu nghèo chẳng còn theo
Nghèo tiền, nghèo bạc đâu nghèo nghĩa nhân.

Ác xa còn thiện thêm gần
Phúc điền Tam Bảo chuyên cần gắng tu
Đã tu chớ có Tu mù
Giữ gìn ba nghiệp, oán thù dần tan.

Đức cao, hỷ xả, khinh an
Đoan thân, chính niệm chẳng màng thị phi
Đường Đạo thong thả bước đi
Kính già, yêu trẻ, từ bi độ đời.

Vô Trí - Tâm Hoà

Tin tức liên quan

Biết khi nào mới đủ
08/01/2023
Cảm xúc
03/01/2023
Con hiểu rồi…
17/10/2022
Bóng Cả
30/08/2022
Khất sĩ
21/08/2022