Ngày Tu Sinh Viên

Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp

Cập nhật: 11/06/2018
Ngày 10/06/2018 (27/04 Mậu Tuất) hơn 850 sinh viên thuộc các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP.HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự “Ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp”.
 

Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp

 

Vào buổi sáng, sau khi dùng điểm tâm, tất cả khóa sinh tập trung về khu vực giảng đường cùng quý thầy tụng kinh Sám Hối Sáu Căn. Tiếp theo đó, các bạn được lắng nghe thời pháp thoại từ Đại đức Thích Quảng Tánh, phóng viên, chuyên viên tư vấn báo Giác Ngộ, TP.HCM qua đề tài: “Pháp Phật và đời người”.

Chúng ta thường hiểu đạo Phật ở một khía cạnh giải thoát. Nhiều người cho rằng, trẻ em khi lớn lên, đầy đủ nhận thức sẽ tiếp cận với giáo lý đạo Phật và quy y Tam bảo cũng không muộn. Đó là những quan niệm hết sức sai lầm. Đức Phật thị hiện ở đời vì lợi ích cho số đông, giáo pháp của Ngài không phân biệt thân sơ, giai cấp hay độ tuổi. Do đó, dù chúng ta ở độ tuổi nào, lời dạy của Ngài vẫn luôn thiết thực và sẽ đồng hành cùng ta đến trọn kiếp người. Từ giai đoạn bào thai, thiếu nhi, trưởng thành, cao niên và cả lúc lâm chung, nếu mỗi người chúng ta có nhân duyên, được nghe, hiểu và thực hành lời Phật dạy, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn không những ở hiện tại mà cả đời sau cũng được hạnh phúc, an vui.

Sau hơn 1 giờ chia sẻ, Đại đức đã chỉ bày cho các bạn trẻ những phương pháp thực hành lời đức Phật dạy theo từng giai đoạn: Thai giáo, thiếu nhi, trưởng thành và người lớn tuổi. Từ đó các bạn có thể áp dụng vào đời sống của mình để có được lợi ích an vui.

Buổi chiều cùng ngày, theo thời khóa, các bạn tập trung về giảng đường chính để cùng nhau thực tập thiền tọa, và giao lưu vấn đáp với nữ doanh nhân, diễn giả Tuệ Nghi xoay quanh chủ đề “Trước khi thay đổi thế giới, hãy thay đổi chính mình”.

Khi ra về mỗi bạn được nhận phần quà pháp bảo, sách “Hiểu và Thương” do chùa Hoằng Pháp biên soạn.

Ngày tu khép lại trong niềm hoan hỷ của tất cả các bạn tham dự.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp

Tin tức liên quan

Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
25/04/2021
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
28/03/2021
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
24/01/2021
Khóa tu tuổi trẻ " Trở về chốn bình yên" - Chùa Hòa Phúc, Hà Nội
07/01/2021
Khóa tu thiền trà " Về để lắng nghe "
20/10/2020