Hoạt Động Phật Sự

Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình

Cập nhật: 12/04/2021
Ngày 11/04/2021 (nhằm 29/02 Tân Sửu), gần 150 Phật tử đã về chùa Tây Khánh (thôn Cao Mại, xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) tham dự ngày tu Bát Quan Trai Giới.
 

Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình

 

Chương trình tu học diễn ra trong một ngày như sau:

- 6h30: Phật tử vân tập chính điện.

- 7h: Nghi thức sám hối hồng danh.

         Khai đạo giới tử.

         Thọ giới.

- 9h15: Công phu niệm Phật.

- 11h: Thọ trai.

- 12h: Chỉ tịnh.

- 13h30: Thức chúng.

- 14h: Nghe pháp thoại.

- 15h30: Nghi thức sám hối sáu căn.

- 18h: Nghi thức sám nguyện.

          Nghi thức xả giới.

           Hoàn mãn.

Buổi sáng, ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ trì chùa Tây Khánh và chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã quang lâm chánh điện truyền trao giới pháp cho quý Phật tử.

Chiều cùng ngày, Đại đức trụ trì chùa Tây Khánh đã có thời pháp thoại sách tấn đến quý Phật tử nhân ngày tu tập Bát Quan Trai qua đề tài Tịnh Nghiệp Tam Phước:  

  1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ bi không giết hại, tu thập thiện nghiệp.
  2. Thọ trì tam quy, giữ vẹn các giới, chẳng phạm oai nghi.
  3. Phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành.

Đây là những chất liệu không thể thiếu đối với hành giả Tịnh Độ, giúp trang nghiêm tự thân, vun trồng phước báu, cũng là nhân tố cần thiết để thành tựu được mục đích sinh về cõi Phật trong ngày vị lai.

Hình ảnh ghi nhận:

Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình
Ngày tu Bát Quan Trai chùa Tây Khánh, Thái Bình

Tin tức liên quan

Thông báo v/v thiết kế lễ đài vườn Lâm tỳ ni tại tư gia
17/05/2021
Công tác chuẩn bị Phật đản 2021 (Phần 1)
17/05/2021
Chùa Đống Cao: Lễ tắm Phật nhân mùa Phật Đản 2021
17/05/2021
Ngày Thứ Bảy – KTPT 96
08/05/2021
Pháp thoại “Thương Ai Bằng Thương Mình” – KTPT 96
07/05/2021