Khóa tu mùa hè

Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp

Cập nhật: 27/07/2019
Sáng ngày 26/07/2019 (nhằm 24/06 Kỷ Hợi), ngày thứ sáu của KTMH, các bạn khóa sinh đến với bài pháp thoại từ TT. Thích Đồng Thành (Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Hiệu trưởng trường TCPH tỉnh Bình Định, Trụ trì chùa Thiên An, Bình Định) qua bài pháp thoại “Mái Chùa Che Chở Hồn Dân Tộc”.
 

Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp

 

Mái chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống muôn đời của tổ tông.

Tuy chúng ta có khác nhau về vùng miền, ngôn ngữ nhưng vẫn chung nền văn hóa hay truyền thống PGVN. Trong thời pháp thoại, Thượng tọa chia sẻ xoay quanh 3 vấn đề chính: Sự gắn liền, hiện hữu PGVN đối với lịch sử dân tộc, đóng góp của PGVN trong văn hóa truyền thống dân tộc và những trăn trở, ưu tư, suy nghĩ đối với thế hệ trẻ về việc giữ gìn nền truyền thống văn hóa tốt đẹp. Phật giáo xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm và song hành với lịch sử dân tộc. Thế nên, mái chùa là nơi lưu giữ nét văn hóa dân tộc, giáo dục kiến thức và đạo lý nhân quả cũng như chuyển hóa khổ đau.

Qua thời pháp thoại, Thầy nhắn đến các bạn rằng, một đất nước giữ được nền văn hóa là gìn giữ được sự tồn vong của dân tộc. Cho nên, đừng quá hướng ngoại để rồi mặc cảm tự ti, xem thường giá trị dân tộc hay văn hóa PGVN. Vai trò của người xuất gia cùng Phật tử tại gia là hãy trân quý, giữ gìn và phát huy giá trị tâm linh, đặc biệt văn hóa Phật giáo.   

Chiều cùng ngày, các bạn bước vào cuộc thi viết về chủ đề khóa tu Tìm Về. Thông qua những bài pháp thoại đến từ những vị giảng sư và khách mời, các chương trình talkshow Kết Nối Trái Tim, gameshow Về Nguồn,... các bạn hãy viết lên suy nghĩ của mình về chủ đề khóa tu.

Các bạn có thể chọn một trong ba đề tài sau:

1. Tìm về cội nguồn tâm linh.
2. Tìm về cội nguồn huyết thống.
3. Tìm về hạnh phúc nội tại của chính mình.

Hình ảnh ghi nhận:

Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp
Ngày thứ sáu KTMH 2019 chùa Hoằng Pháp

Tin tức liên quan

Ngày cuối KTMH chùa Tây Khánh
29/07/2020
Ngày thứ ba KTMH chùa Tây Khánh
27/07/2020
Ngày thứ hai KTMH chùa Tây Khánh
26/07/2020
Ngày đầu tiên KTMH chùa Tây Khánh
24/07/2020
Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019
28/07/2019