Hoạt Động Phật Sự

Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp

Cập nhật: 02/02/2023
0:00
/
4:19
Ngày 01/02/2023 (nhằm 11/01 Quý Mão), Hòa thượng Thích Chân Tính có buổi giảng pháp tại chùa Sơn Pháp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
 

Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp

 

Sau gần 10 năm trở lại đạo tràng, Hòa thượng rất hoan hỷ nhận thấy sự tinh tấn tu học, noi gương chư Tổ trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh của Sư cô trụ trì cùng quý Phật tử nơi đây.

Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy:

Chớ làm các điều ác,

Siêng làm các điều lành,

Giữ tâm ý trong sạch,

Đó là lời Phật dạy

Trong buổi pháp thoại, Hòa thượng nhắn nhủ đại chúng:

*. Chớ làm các điều ác:

- Thân: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm.

- Khẩu: không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thô ác, không nói lời phù phiếm.

- Ý: không tham, không sân và không si.

*. Siêng làm các điều lành: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

*. Giữ tâm ý trong sạch: tức mỗi ngày chúng ta giữ sao cho tâm dần dần không tham, không sân, không si. Bởi khi chúng ta có lời nói và hành động được phát xuất từ tâm trong sạch sẽ dẫn đến nghiệp lành.

Người Phật tử nên thường xuyên đến chùa, thân cận chư Tăng Ni học giáo pháp, để có nhận thức đúng. Chúng ta chưa phải là thánh nhân thì chắc hẳn không ai tránh khỏi những sai sót. Do vậy, người học Phật phải biết lắng nghe những góp ý của người khác dù là người dưới hơn mình. Có bốn thứ chúng ta không nên xem thường: Vị Tỳ-kheo trẻ, vương tử trẻ, con rắn trẻ và đốm lửa trẻ. Nếu người góp ý đúng, ta tiếp thu và sửa đổi để ngày một tiến bộ, ba nghiệp ngày một trong sạch và thanh tịnh.

Hình ảnh ghi nhận:

Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp
Ngày thứ sáu, chuyến Phật sự miền Bắc, giảng pháp tại chùa Sơn Pháp

Tin tức liên quan

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Lễ cung thỉnh Y Bát – Pháp bảo từ Ấn Độ
20/03/2023
Chùa Tâm Pháp – Bình Phước: Khóa tu một ngày an lạc
20/03/2023
Lễ Hằng Thuận
19/03/2023
Chùa Hòa Phúc – Hà Nội: Khoá tu học “Về Miền Đất Phật”
19/03/2023
Lễ cầu an cho Công ty TNHH MTV SX-Xây Dựng TM Anh Trường Thịnh tại Hóc Môn
15/03/2023